Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
Convocatòria núm. 2022-D-LD-LD-CC-3 Director d'Investigació Resolució de 20 de juliol de 2022, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per a l'accés a una plaça de director o directora d'investigació.
Termini per presentar les sol·licituds
Del 28 de juliol de 2022 al 26 de setembre de 2022 (mes d'agost inhàbil) El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Nota: Les sol·licituds juntament amb la documentació es poden presentar presencialment en el registre general o en el registre electrònic de la Universitat (Sol·licitud genèrica/Realitzar el tràmit/Amb certificat digital/omplir i adjuntar els documents).

Documentació

Bases de la Convocatòria:

Resolució de la Convocatòria:


Sol·licitud:

Resolució d'admesos i exclosos:

  • Resolució definitiva
Llistat de places
DIR-INV/22/05 Ecologia