Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2022-D-LD-LD-CC-3 Director d'Investigació Resolució de 20 de juliol de 2022, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per a l'accés a una plaça de director o directora d'investigació.
Referència
2022/D/LD/LD/CC/3 - DIR-INV/22/05 Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia
Tipus
Laboral
Categoria
DIR-INV/22/05
Nombre de places
1
Àrea de coneixement
Ecologia
Departament al qual està adscrita
Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia
Perfil
Perfil investigador: Paleoecologia
Baremació de criteris
  1. Activitats de recerca i transferència: 70 punts 
  1. Activitats de gestió: 20 punts 
  1. Altres mèrits: 10 punts
Composició de la comissió
Comissió titular    
    Categoria Universitat
President Josep Piñol Pascual CU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Jordi Catalan Aguila Investigador CSIC-CREAFT
Secretària Maite Carrassón López de Letona CU Universitat Autònoma de Barcelona
       
Comissió suplent    
    Categoria Universitat
President Jordi Martinez Vilalta CL Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Santiago Giralt Romeu Investigador CSIC- ICTJA
Secretària Assumpció Malgosa Morera CU Universitat Autònoma de Barcelona

 

Llistat admesos

Llista definitiva candidats:

SANDRA NOGUÉ BOSCH

 

Observacions
Nota: canvi de lloc de Sala de Graus I a Sala de Graus II


Resolució del concurs: 14 d'octubre de 2022

Adjudicació: SANDRA NOGUÉ BOSCH
Tornar al concurs