Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
Convocatòria núm. 2022-D-LD-CC-4, Professor Agregat Laboral R&C
Resolució de 30 de maig de 2022, per la qual es convoca concurs públic per l'accés a una plaça d'agregat o agregada en règim de contracte laboral destinada a personal investigador doctor que hagi finalitzat el programa Ramón y Cajal o programes d'excel·lència reconeguts pel Ministeri d'Universitats i hagin obtingut el certificat I3.
Termini per presentar les sol·licituds
De 9 de juny de 2022 a 7 de juliol de 2022
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al diari oficial corresponent.

Nota: Les sol·licituds juntament amb la documentació es poden presentar presencialment per registres de la UAB o per registre electrònic.

Documentació

Bases de la Convocatòria:

Resolució de la Convocatòria:

Sol·licitud:

Llistat d'admesos i exclosos:

Llistat de places
Professor Agregat: AL/22/529