Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2022-D-LD-CC-4, Professor Agregat Laboral R&C
Resolució de 30 de maig de 2022, per la qual es convoca concurs públic per l'accés a una plaça d'agregat o agregada en règim de contracte laboral destinada a personal investigador doctor que hagi finalitzat el programa Ramón y Cajal o programes d'excel·lència reconeguts pel Ministeri d'Universitats i hagin obtingut el certificat I3.
Referència
AL/22/529
Tipus
Laboral
Categoria
Professor Agregat: AL/22/529
Departament al qual està adscrita
Departament d'Antropologia Social i Cultural
Observacions
Àrea de coneixement: Antropologia Social    
Perfil docent: Antropologia del Sexe/Génere    
Perfil  investigador: Antropologia de les migracions: integració, educació i segones generacions de l'Àfrica occidental. Pobresa, gènere i avaluació de polítiques públiques
       
Comissió titular    
    Categoria Universitat
President José Luis Molina González CU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Almudena Cortés Maisonave TU Universidad Complutense de Madrid
Secretària Paloma González Marcén TU Universitat Autònoma de Barcelona
       
Comissió suplent    
    Categoria Universitat
President Hugo Valenzuela Garcia  AGR Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Carles Serra Salame AGR Universitat de Girona
Secretària Anna Ortiz Guitart TU Universitat Autònoma de Barcelona

 

Baremació de criteris

Llistat admesos

Llista definitiva candidats: 

 
 

 

Resolució Calendari Concurs 

 

Resolució del concurs:  15 de setembre de 2022

Adjudicació:  Laia Narciso Pedro

Tornar al concurs