Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
Convocatòria núm. 2022-D-FC-CD-3, Titulars d'Universitat
Resolució de 30 de maig de 2022, per la qual es convoca concurs públic per l'accés a una plaça de cossos docents universitaris de professor o professora titular d'universitat .
Termini per presentar les sol·licituds
Del 7 de juny de 2022 al 5 de juliol de 2022.
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al diari oficial corresponent.

Nota: Les sol·licituds juntament amb la documentació es poden presentar segons el procediment establert per la UAB.

Documentació

Bases de la Convocatòria:

Resolució de la Convocatòria:

Sol·licitud:

Llistat d'admesos i exclosos:

  • Resolució definitiva

 

Llistat de places
Titular d'Universitat: TU/22/89