Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2022-D-FC-CD-3, Titulars d'Universitat
Resolució de 30 de maig de 2022, per la qual es convoca concurs públic per l'accés a una plaça de cossos docents universitaris de professor o professora titular d'universitat .
Referència
TU/22/89
Tipus
Funcionari
Categoria
Titular d'Universitat: TU/22/89
Departament al qual està adscrita
Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Observacions
Àrea de coneixement: Comunicació Audiovisual i Publicitat  
Perfil docent: Teoria i Tècnica del Disseny    
Perfil investigador: Comunicació, avaluació i disseny  
       
Comissió titular    
    Categoria Universitat
Presidenta María rosario lacalle zalduendo CU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Miquel Francés Domènech TU Universitat de València
Secretari Emilio Fernández Peña  TU Universitat Autònoma de Barcelona
       
Comissió suplent    
    Categoria Universitat
Presidenta Carme Ferré Pavia TU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Jorge Clemente Mediavilla TU Universidad Complutensede Madrid
Secretària Montserrat Bonet i Bagant  TU Universitat Autònoma de Barcelona

 

Baremació de criteris

Llistat admesos

Llista definitiva candidats:
Guillem Marca Francés

Resolució Calendari Concurs 

Resolució del concurs: 11 d'octubre de 2022

Adjudicació: Guillem Marca Francés

Tornar al concurs