Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
Convocatòria núm. 2020-D-LD-CC-12 Professor Agregat Laboral (Hospital de Sant Pau)
Resolució de 22 d'octubre de 2020, conjunta de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, per la qual es convoquen concursos públics per l’accés a places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral per ocupar plaça assistencial bàsica.
Termini per presentar les sol·licituds
Del 02 de novembre de 2020 al 27 de novembe de 2020.
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al diari oficial corresponent.

Nota: Les sol·licituds juntament amb la documentació es poden presentar presencialment en el registre general o en el registre electrònic de la Universitat (Sol·licitud genèrica/Realitzar el tràmit/Amb certificat digital/omplir i adjuntar els documents).

Documentació

Bases de la Convocatòria:

Resolució de la Convocatòria:

Sol·licitud:


Llistat d'admesos i exclosos:

Llistat de places
AL/20/475 Medicina
AL/20/476 Cirurgia
AL/20/477 Cirurgia