Personal UAB

Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
Convocatòria núm.2018-D-LD-CC-3 - Catedràtic Laboral
Resolució d'11 de gener de 2018, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic de promoció interna per l'accés a places de catedràtic en règim de contracte laboral.
Termini per presentar les sol·licituds
Del 31 de gener al 28 de febrer de 2018.
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al diari oficial corresponent.
Documentació
Bases de la Convocatòria:
Resolució de la Convocatòria: Sol·licitud:

Llistat d'admesos i exclosos:
Llistat de places
CL/18/13 Electrònica
CL/18/14 Teoria del Senyal i Comunicacions
CL/18/15 Prehistòria
CL/18/16 Història de l'Art