Edifici Eureka


L'edifici Eureka acull la Incubadora d'Empreses UAB Santander, on empreses altament innovadores disposen de les condicions adients per a la seva consolidació i creixement.

L'Eureka ofereix tres tipus d'espai per llogar:
 

Espai d'oficina

- Connexió elèctrica per potència estàndard.
- Connexió a Internet (cable/wifi).
- Connexió línies telefonia IP.
- Mobiliari d’oficina: taula, cadira i armari.
- Sistema de Climatització.

Microincubadora

- Mobiliari d'oficina: taula, cadira.
- Connexió a Internet.
- Connexió telèfon.
- Consum electricitat.
- Servei d’impressora.
- Servei de fotocopiadora i neteja.