Personal UAB Personal d'administració i serveis

Relacions laborals. PAS Funcionari i PAS Laboral

Normativa de personal (funcionari i laboral)

- Tot el PAS Acord per al desenvolupament del teletreball del personal d'administració i serveis de la Universitat Autònoma de Barcelona.

- Tot el PAS Addenda a l'Acord per al desenvolupament del Teletreball del Personal d'Administració i Serveis de la Universitat Autònoma de Barcelona.

- Tot el PAS Acord entre l'Equip de Govern, la Junta de Personal Funcionari i el Comitè d'Empresa del personal de la Universitat Autònoma de Barcelona  sobre la flexibilització de la jornada partida

- Tot el PAS Normativa interna per a preservar el dret a la desconnexió digital del personal d'administració i serveis de la Universitat Autònoma de Barcelona.

- Tot el PAS Acord marc per al desenvolupament del teletreball del personal d’administració i serveis a les universitats públiques de Catalunya.

- Tot el PAS Acord de la Mesa d'Universitats Públiques Catalanes pel qual s'estableixen diverses mesures relatives a la prestació de serveis amb malalties d'especial gravetatFORMULARI per sol·licitar l'aplicació de les mesures derivades de l'acord.

- Tot el PAS Manual d’aplicació de la normativa sobre jornada laboral, horaris i permisos del PAS de la UAB - ACTUALITZAT MAIG 2022

- Tot el PAS Addenda a l’Acord entre l’Equip de Govern, la Junta de Personal Funcionari i el Comitè d’Empresa del PAS de la UAB per a la determinació sobre la flexibilització de la jornada laboral de la UAB - JULIOL 2021

- Tot el PAS Resolució sobre la regulació dels criteris d'aplicació en el cas de realització d'hores extraordinàries del PAS de la UAB
- Tot el PAS Acord per a la posada en marxa d'un programa de recull d'iniciatives de millora per tal d'optimitzar la qualitat dels serveis
- Tot el PAS Addenda acord per a la posada en marxa d'un programa de recull d'iniciatives de millora per tal d'optimitzar la qualitat dels serveis (2015)
- Tot el PAS Addenda acord per a la posada en marxa d'un programa de recull d'iniciatives de millora per tal d'optimitzar la qualitat dels serveis (2016)
- Tot el PAS Acord referent a les condicions d'horari i retributives del personal de l'àmbit del SAF
- Tot el PAS Acord sobre la flexibilització de la jornada de treball a la UAB i Addenda
- Tot el PAS 2013.01.14 Acord per establir oferta formativa i fomentar el teletreball del PAS de la UAB
- Tot el PAS Acord sobre la modificació dels criteris sobre els horaris de reducció de jornada per guarda legal d'un infant, adopció o acolliment, o bé per tenir cura d'un familiar
- Tot el PAS Acord per a promoure el teletreball a les universitats públiques de Catalunya
- Tot el PAS Acord sobre els dies de vacances addicionals per antiguitat.
- Tot el PAS Instrucció 1/2016 per al reconeixement d'una jornada de permís per a la participació del PAS a la Festa Major.
- Tot el PAS Instrucció 1/2017 per al reconeixement d'una jornada de permís per a la participació del PAS a la Festa Major.
- Tot el PAS Acord entre l’Equip de Govern, la Junta de PAS i el Comitè d’Empresa de la UAB per a l’establiment del programa “Potenciar la capacitat d’innovació del PAS per a la millora del servei”
- Tot el PAS Acord entre l'Equip de Govern, la Junta de Personal Funcionari i el Comitè d'Empresa del PAS Laboral de la UAB per al foment de la participació del Personal d'Administració i Serveis en activitats formatives.
- Tot el PAS Instrucció 1/2018 per al reconeixement d'una jornada de permís per a la participació del PAS a la Festa Major.
- Tot el PAS Instrucció 1/2019 per al reconeixement d'una jornada de permís per a la participació del personal d'administració i serveis a la Festa Major
- Tot el PAS Instrucció 3/2019 per establir els criteris d’aplicació i retribució en el cas de realització d’hores extraordinàries per part del PAS de la UAB
- Tot el PAS Acord entre l'Equip de Govern, la Gerència, la Junta de PAS funcionari i el Comitè d'Empresa del PAS laboral de la UAB per a l'adaptació de les condicions de treball del PAS de la UAB major de 60 anys.
- Tot el PAS Instrucció 2/2020 per al reconeixement d'una jornada de permís per a la participació del personal d'administració i serveis a la Festa Major.