Open Access

Articles de les tesis per compendi

Tesis Compendi

La UAB, a proposta de la Comissió d’Accés Obert, dona un pas més en el seu compromís amb el coneixement obert desplegant una nova mesura a través de la Normativa Acadèmica UAB que obliga als estudiants de doctorat a lliurar al Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD) la versió dels articles permesa per l’editor en les tesis per compendi que es dipositin a partir del curs 2024-2025. 

Pots obtenir aquesta informació consultant:

  • la web de l'editorial/revista
  • la base de dades Sherpa Romeo, amb informació de les polítiques editorials respecte a l'autoarxiu d'articles de revistes.

Hauràs de dipositar els articles al Dipòsit Digital de Documents (DDD) de manera immediata per a la seva revisió i aprovació final a través d'aquest formulari  fins i tot si l’editor requereix un embargament temporal per a la seva publicació. El Servei de Biblioteques:

  • Embargarà el fitxer si aquest és un requeriment de l’editor i l’alliberarà quan el període de demora hagi vençut.
  • Comprovarà que la versió de l’article enviada (preprint, postprint o versió de l'editor) sigui l’autoritzada per l’editor. En cas contrari contactarà amb tu.
  • Revisarà la resta d’informacions i, una vegada estigui tot correcte, aprovarà la publicació de l’article. Automàticament rebràs al teu correu-e de la UAB la URL permanent de l’article, que hauràs de fer constar a l’aplicació del dipòsit en línia.

No. Hi ha editors que permeten als autors dels articles publicats en revistes tancades incloure’ls en la seva tesi sempre i quan no es comercialitzi. Això no vol dir que, a més a més, es puguin dipositar als repositoris institucionals. Per això cal que consulteu Quina és la versió de l'article que l'editor em permet publicar al DDD?

En aquest cas, adreça’t a la teva biblioteca de referència, que farà les comprovacions pertinents i t’entregarà un document on ho farà constar. Aquest document l'hauràs de lliurar a l’aplicació del dipòsit en línia.

Sí. Si no fas una tesi per compendi de publicacions o la dipositaràs abans del curs 2024-2025 pots, de manera voluntària, dipositar els articles que hagis publicat durant el teu doctorat al DDD.

Consulta el finançament per publicar en accés obert que la Universitat posa al teu abast per comprovar si la UAB té algun acord o descompte amb l’editor de la revista on tu vols publicar. Si aquest és el cas i se’t finança l’article, la versió que hauràs de dipositar al DDD serà sempre la versió maquetada de l’editor.

Versions de l’article: conserva sempre totes les versions de l’article: versió enviada (submitted, preprint), versió revisada (accepted, postprint) i versió de l'editor. La versió del document que es pot publicar en un repositori ve condicionada per la política de copyright i autoarxiu de l’editor.

Publicació al DDD: publica de manera immediata l’article al DDD com a mínim 2 mesos abans de fer el dipòsit de la tesi.

Contacta amb la teva biblioteca de referència a través del Pregunt@