Open Access

Beneficis

Dipositar la recerca en repositoris institucionals comporta nombrosos beneficis:

Per a l’investigador

 • Augmentar l'impacte dels resultats de les investigacions: més citacions
 • Reutilitzar  continguts i dades
 • Gestió més equitativa dels drets d’autor, permeten als autors conservar la titularitat dels drets i fixar les condicions d’ús
 • Disposar de dades d’ús que faciliten la participació en avaluacions
 • Dipositar  tot tipus de documents i en múltiples formats


Descarrega't el díptic sobre els beneficis per a grups i centres de recerca.


Per a la universitat

 • Reflectir l’activitat investigadora de la institució
 • Reunir i difondre el conjunt de la producció científica
 • Augmentar la visibilitat de la institució i millorar el posicionament en els rànquings i en els buscadors
 • Garantia d’accés i preservació digital a llarg termini del patrimoni intel·lectual de la universitat

 
Per a la societat

 • Accés universal a la informació
 • Retre comptes de la inversió pública en recerca
 • Agilitzar la transferència de coneixement i contribuir a reduir la fractura en l’accés a la informació científica entre països