Open Access

Què és?

L'accés obert  a la informació científica consisteix a publicar i/o dipositar la producció científica a la xarxa  de forma lliure, gratuïta i amb possibilitat de reutilització.

Declaracions internacionals sobre l'accés obert

Dipositar en repositoris (Green OA)
Mitjançant el dipòsit  en repositoris (autoarxiu) es garanteix l'accés i la preservació a llarg termini. La UAB posa a disposició de la comunitat universitària el Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD), que és el repositori institucional que recopila, gestiona, preserva i difon la producció científica, docent i institucional de la universitat. El PDI ha de dipositar la seva producció investigadora des de l'aplicació EGRETA. Més informació.