Personal UAB
Personal acadèmic i investigador

Sol·licitud de dades de RRHH

A continuació trobareu informació per a sol·licitar dades de recursos humans: