Personal UAB Personal acadèmic i investigador

Sol·licitud de dades de RRHH

A continuació trobareu informació per a sol·licitar dades de recursos humans:

Facilitar dades relatives als recursos humans als diferents àmbits de la UAB que ho necessitin per al seu funcionament.

Ompliu i envieu el formulari electrònic corresponent.

La documentació serà enviada a l’adreça electrònica de la persona sol·licitant.

No es faciliten dades econòmiques ni personals fora de l’àmbit de responsabilitat de la persona sol·licitant.

Dins del formulari disposeu de la possibilitat de seleccionar una resposta urgent (fins a tres dies) o una priorització normal (fins a set dies com a màxim).

Unitat Tècnica
Àrea de Personal Acadèmic i de Nòmines
Telèfon: 93 581 47 11
Correu electrònic: ut.rh@uab.cat