Personal UAB Personal acadèmic i investigador

Convocatòria de concursos per a la contractació de professorat lector del programa Serra Húnter 2020 (2020/D/LEM/CL/1)

CONCURSOS PER A LA CONTRACTACIÓ DE PROFESSORAT LECTOR DEL PROGRAMA SERRA HÚNTER 2020-D-LEM-CL-1

Data de la convocatòria

Resolució d'1 de juliol de 2020 de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoquen els processos selectius per a la contractació de personal docent i investigador en la categoria de professor lector (ajudant doctor) de caràcter temporal en el marc del Pla Serra Húnter (Convocatòria núm. 2020-D-LEM-CL-1).

Termini per presentar les sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el mes d'agost es considera inhàbil: Fins el 10 de setembre de 2020.

Publicació DOGC

Requisitis

Bases de la Convocatòria

Sol·licituds i presentació de la documentació

Les sol·licituds per a prendre part en aquesta convocatòria s’han de formalitzar a través del següent formulari electrònic: 

Enllaç al formulari d'inscripció


(Formullari obert del 16 de juliol al 10 de setembre)

 

Per presentar-vos a les places, descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia CA-ES-EN

Les persones candidates han d’adjuntar al mateix formulari electrònic els documents següents, en format PDF:

English version (PDF)

Calendari provisional
Calendario provisional
Provisional calendar

Resolució provisional d'admesos i exclos/os
Resolució definitiva d'admesos i exclos/os

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes
Àmbit de coneixement: Enginyeria i infraestructura de transport / Transport Engineering and Infrastructure

 • President/a: Anastasios Kouvelas (Institute for Transport Planning and Systems - ETH Zürich)
 • Secretari/ària: Maria Vanrell Martorell (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Maria Mercedes Pérez de la Parte (Universidad de La Rioja)
 • Vocal 2: Yuri Merkuriev (Riga Technical University)
 • Vocal 3: Vassilios Profillidis (Democritus Thrace University)
 • Secretari/ària suplent: Angel Juan Pérez (Universitat Oberta de Catalunya)
 • Suplent: Bruno dalla Chiara (Politecnico di Torino)
 • Suplent: Nebojša Bojović  (University of Belgrade)
 • Suplent: Fernando Gómez Comendador (Universidad Politécnica de Madrid)
 • Suplent: Irina Jackiva (Transport and Telecommunication Institute)

Criteris de Valoració: 
Criteris UAB-LE-9083

Calendari del Concurs:

 • Data de constitució de la Comissió de Selecció: 2 de novembre de 2020
 • Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):
  • DIA: Thursday, January 14th 2021
  • LLOC: a determinar
  • HORA: at 9am if it is on-site or at 3pm if it is online

Indications for the Interview:

 • Every candidate will have:
  • 20 minutes for a Personal Presentation
  • 40 minutes for a TALK on the following topic:
   EMERGING POSSIBILITIES FOR TRANSPORT ENGINEERING AND INFRASTRUCTURE
  • 30 minutes (approx.) for Questions and Answers
 • The committee have missed some information about the candidates which was not included in the initial documentation.
  Now we ask the candidates to include it in the oral presentation on Interview.
 • We list this information below:
  • Both candidates should give some evidence about the quality of their teaching task, like student assessments usually performed by the universities.
  • Candidate 1 should specify in more detail the results of his Knowledge Transfer activity.
  • Candidate 2 should specify in more detail his Teaching Activity, specifying courses, degree, years, approximate number of hours

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

 • Jenaro Nosedal Sanchez (candidate 1)
 • David Castells Rufas (candidate 2)

Resolució del concurs:

Segons la resolució de l'acta amb data 14 de gener de 2021, la comissió de selecció proposa nomenar a:

 • Jenaro Nosedal Sanchez

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Traducció i Interpretació i Estudis de l'Àsia Oriental
Àmbit de coneixement: Traducció i Interpretació: Llengua Portuguesa / Translation and Interpreting: Portuguese Language

 • President/a: Claudia Pazos Alonso (University of Oxford)
 • Secretari/ària: Ana Aguilar-Amat (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Alexandra Assis Rosa (Universidade de Lisboa)
 • Vocal 2: Alexandra Lopes (Universidade Católica de Lisboa)
 • Vocal 3: José Manuel da Silva (Universidad de Vigo)
 • Secretari/ària suplent: Victor Martínez Gil (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Maria Teresa Brocardo (Universidade nova de Lisboa)
 • Suplent: Maria Joao Marçalo (Universidade de Évora)
 • Suplent: Juan María Carrasco (Universidad de Extremadura)
 • Suplent: Alexandra Albuquerque (Polytechnic Institute of Porto)

Renúncia-nomenament del President/a (08/10/2020)
Renúncia-nomenament del Vocal 1 (08/10/2020)
Renúncia-nomenamen del Vocal 3 (04/11/2020)

Criteris de Valoració: 
Criteris UAB-LE-9082

Calendari del Concurs:

 • Data de constitució de la Comissió de Selecció: 3 de novembre de 2020
 • Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):
  • DIA: January 7th 2021 
  • LLOC: Sala Jordi Arbonés, Facultat de Traducció i d'Interpretació, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra
  • HORA: 
   • 09:00-10:00 am (Spanish time) Nazir Ahmed Can
   • 10:00-11:00 am (Spanish time) Jessica Falconi
  • Instruccions

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

 • Nazir Ahmed Can
 • Jessica Falconi

Resolució del concurs:

Segons la resolució de l'acta amb data 7 de gener de 2021, la comissió de selecció proposa nomenar a:

 • Nazir Ahmed Can

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Filologia Espanyola
Àmbit de coneixement: Literatura Espanyola / Spanish Literature

 • President/a: Ignacio Arellano Ayuso (Universidad de Navarra)
 • Secretari/ària: Carlos Sánchez Lancis (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Pilar Nieva de la Paz (CCHS-CSIC)
 • Vocal 2: Ana Gallego Cuiñas (Universidad de Granada)
 • Vocal 3: Francisco Florit (Universidad de Murcia)
 • Secretari/ària suplent: Glòria Claveria Nadal (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Tomás Eduardo Jiménez (Universidad de Santiago de Compostela)
 • Suplent: Alexis Grohmann (University of Edinburgh)
 • Suplent: Anna Bognolo (Università degli Studi di Verona)
 • Suplent: Renata Londero (Università degli Studi di Udine)

Renúncia-nomenament vocal 1 (28/07/2020)

Criteris de Valoració: 
Criteris UAB-LE-9081

Calendari del Concurs:

 • Data de constitució de la Comissió de Selecció: 27 d'octubre de 2020
 • Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):
  • DIA: 17 de desembre de 2020
  • LLOC: AVÍS NOVA UBICACIÓ Sala de Graus de la Facultat de Lletres (B7/052)
  • HORA: 09:00h
   • 09:00 Dra. Sònia Boadas Cabarrocas
   • 12:00 Dr. Daniel Fernández Rodríguez
   • 16:00 Dra. Teresa López Pellisa
   • Se ruega a los concursantes que estén presentes, si es posible, 15 minutos antes de la hora de inicio de su prueba, por si necesitan introducir en el ordenador una presentación en PowerPoint o cualquier otro tipo de documento para ser visto por el tribunal.

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

 • Boadas Cabarrocas, Sònia
 • Fernández Rodríguez, Daniel
 • López Pellisa, Teresa

Resolució del concurs:

Segons la resolució de l'acta amb data 17 de desembre de 2020, la comissió de selecció proposa nomenar a:

 • Sònia Boadas Cabarrocas

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia
Àmbit de coneixement: Ciències de la Terra / Soil Science

 • President/a: Rosa Maria Poch Claret (Universitat de Lleida)
 • Secretari/ària: Francisco Lloret Maya (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Ingrid Koegel-Knabner (Technische Universität München)
 • Vocal 2: Georg Guggenberger (Leibniz Universität Hannover)
 • Vocal 3: Ruben Sakrabani (Cranfield  University (UK))
 • Secretari/ària suplent: Josep Piñol Pascual (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Paul Hallett (University of Aberdeen)
 • Suplent: Thomas Scholten (Universität Tübingen)
 • Suplent: Erika Micheli (Szent Isvtan University
 • Suplent: Irene Ortiz  (Universidad de Granada)

Renúncia-nomenament secretari (14/10/2020)

Criteris de Valoració: 
Criteris UAB-LE-9080

Calendari del Concurs:

 • Data de constitució de la Comissió de Selecció: 6 de novembre de 2020
 • Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):
  • DIA: January the 13th, 2021
  • LLOC: Sala de Graus de la Facultat de Ciències, UAB
  • HORA: 
   • 10:00 Sara Marañón
   • 14:00 Olga Margalef

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

 • Olga Margalef Marrassé
 • Sara Marañón Jiménez

Resolució del concurs:

Segons la resolució de l'acta amb data 13 de gener de 2021, la comissió de selecció proposa nomenar a:

 • Sara Marañón Jiménez

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Dret Públic i Ciències Historicojurídiques
Àmbit de coneixement: Dret del Treball i de la Seguretat Social / Labour and Social Security Law

 • President/a: Jesús Cruz Villalón (Universidad de Sevilla)
 • Secretari/ària: Rafael Arenas Garcia (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Carmen Sáez Lara (Universidad de Córdoba)
 • Vocal 2: Silvia Ciucciovino (Università Roma Tre)
 • Vocal 3: Mikjke Houwerzijl (Tilburg University)
 • Secretari/ària suplent: Esther Zapater (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: David Cabrelli (University of Edinburgh)
 • Suplent: Alan Neal (University of Warwick)
 • Suplent: Margarita Ramos Quintana (Universidad de la Laguna)
 • Suplent: Jaime Cabeza Pereiro (Universidad de Vigo)

Criteris de Valoració: 
Criteris UAB-LE-9079

Calendari del Concurs:

 • Data de constitució de la Comissió de Selecció: 6 de novembre de 2020
 • Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):
  • DIA: 12 de febrer de 2021
  • LLOC: Sala de Vistas de la Facultad de Derecho
  • HORA: 13:00h

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

 • David Gutiérrez Colominas
 • Sergio Canalda Criado

Resolució del concurs:

Segons la resolució de l'acta amb data 12 de febrer de 2021, la comissió de selecció proposa nomenar a:

 • David Gutiérrez Colominas

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Filologia Francesa i Romànica
Àmbit de coneixement: Llengua i Literatura Italiana / Italian Language and Literature

 • President/a: Natascia Tonelli (Università Siena)
 • Secretari/ària: Eduard Vilella (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Adam Ledgeway (University of Cambridge)
 • Vocal 2: Jacqueline Visconti (University of Genova)
 • Vocal 3: Andrea Fabiano (Universitat de la Sorbonne)
 • Secretari/ària suplent: Rossend Arqués (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Claudia Crocco (Ghent University)
 • Suplent: Joseph Brincat (University of Malta)
 • Suplent: Cesáreo Calvo (Universitat de València)
 • Suplent: Josep Maria Micó (Universitat Pompeu Fabra)

Criteris de Valoració: 
Criteris UAB-LE-9078

Calendari del Concurs:

 • Data de constitució de la Comissió de Selecció: 09 de novembre de 2020
 • Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):
  • DIA: 20 de gener de 2021
  • LLOC (actualitzat): Sala de Graus. Edifici B. Facultat de Filosofia i Lletres. 
  • HORA: 09:00 am
   • 09:00h H. Aguilà
   • 10:10h C. Cattermole 
   • 11:20h P. Gervasi
   • 14:30h N. Di Nino
  • Instruccions:
   • Estructura de la prova:
    1. Exposició del candidat/a, dividida en dues parts: a) una breu presentació personal (10 minuts) i b) una proposta de seminari (30 minuts)
    2. Intervencions de la comissió i debat (20 minuts)
   • L'exercici es desenvoluparà en llengua italiana. El respecte dels temps indicats serà considerat un aspecte rellevant en la valoració de la prova.

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

 • Helena Aguilà Ruzola
 • Carlota Cattermole Ordóñez
 • Nicola Di Nino 
 • Paolo Gervasi

Resolució del concurs:

Segons la resolució de l'acta amb data 20 de gener de 2021, la comissió de selecció proposa nomenar a:

 • Nicola Di Nino

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Ciències Morfològiques
Àmbit de coneixement: Anatomia Humana i Embriologia / Human Anatomy and Embryology

 • President/a: Ana Marusic (University of Split)
 • Secretari/ària: Jesús Ruberte (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Oreste de Divitiis (Università degli Studi di Napoli Federico II)
 • Vocal 2: Jean Calleja-Agius (University of Malta)
 • Vocal 3: Coral Sanfeliu (IIBB / CSIC)
 • Secretari/ària suplent: Berta González de Mingo (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Anton Tonchev (Medical University of Varna)
 • Suplent: Claudio Stern (University College London)
 • Suplent: Gontzal Garcia del Caño (UPV/Euskal Herriko Unibertsitatea)
 • Suplent: Indalecio Sanchez-Montesinos (Universidad de Granada)

Criteris de Valoració: 
Criteris UAB-LE-9077

Calendari del Concurs:

 • Data de constitució de la Comissió de Selecció: 12 de novembre de 2020
 • Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):
  • DIA: 18 de gener de 2021
  • LLOC: Sala de Juntas de la Facultat de Medicina
  • HORA: 09:00 am

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

 • Javier Rafael Castro Hernández
 • Xavier Jordana Comin
 • Jordi Olloquequi González
 • Juan Alberto Ortega Cano

Resolució del concurs:

Segons la resolució de l'acta amb data 18 de gener de 2021, la comissió de selecció proposa nomenar a:

 • Xavier Jordana Comin

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2021, per la qual es declara conclòs el procediment i deserta una plaça de professorat lector

DOGC (19/07/2021)

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Didàctica de la Llengua i de la Literatura i de les Ciències Socials
Àmbit de coneixement: Didàctica de la Ciències Socials / Didactics of Social Sciences

 • President/a: Wilma Vollebergh (Universiteit Utrecht)
 • Secretari/ària: Melinda Dooly (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Ann Phoenix (UCL Institute of Education)
 • Vocal 2: Edda Sant Obiols (Manchester Metropolitan University)
 • Vocal 3: José Maria Cuenca (Universidad de Huelva)
 • Secretari/ària suplent: Joaquín Gairín Sallan (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Rickard Sandell (Universidad Carlos III de Madrid)
 • Suplent: Maria Pilar Rivero (Universidad de Zaragoza)
 • Suplent: Karl Kitching (University of Birmingham)
 • Suplent: Alfredo Gomes  Dias (Universidades de Lisboa)

Renúncia-nomentament President/a (12/03/2021)
Renúncia-nomentament Vocal 1 (12/03/2021)
Renúncia-nomenament Vocal 2 (13/01/2022)

Criteris de Valoració: 
Criteris UAB-LE-9074

Calendari del Concurs:

 • Data de constitució de la Comissió de Selecció: 
 • Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):
  • DIA: 
  • LLOC: 
  • HORA: 

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

Resolució del concurs:

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals
Àmbit de coneixement: Didàctica de la Matemàtica / Didactics of Mathematics

 • President/a: João Pedro da Ponte (Universidade de Lisboa)
 • Secretari/ària: Núria Panas Raig (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Salvador Llinares Ciscar (Universitat d'Alacant)
 • Vocal 2: Luc Trouche (Ecole normale supérieure de Lyon)
 • Vocal 3: Ghislaine Gueudet (Brest University)
 • Secretari/ària suplent: Josep Maria Fortuny Aymemí (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Leonor Santos (Universidade de Lisboa)
 • Suplent: Ángel Gutiérrez Rodríguez (Universitat de València)
 • Suplent: Ana Paula Canavarro (Universidade de Évora)
 • Suplent: Susana Carreira (Universidade do Algarve)

Criteris de Valoració: 
Criteris UAB-LE-9073

Calendari del Concurs:

 • Data de constitució de la Comissió de Selecció: 30 d'octubre de 2020
 • Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):
  • DIA: 
  • LLOC: 
  • HORA: 

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

 • The Committee has decided that no candidate has the suitable merit to pass the first round (11/11/2020)

Resolució del concurs:

Resolució de 18 de desembre de 2020 per la qual es declara la plaça deserta

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Pedagogia Aplicada
Àmbit de coneixement: Didàctica i Organització Escolar / Didactics and School Organization

 • President/a: Steven Higgins (Durham University)
 • Secretari/ària: Josefina Sala Roca (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Diana Burton (University of Wolverhampton)
 • Vocal 2: Oliver McGarr (University of Limerick)
 • Vocal 3: José Luis Medina (Universitat de Barcelona)
 • Secretari/ària suplent: Mercè Junyent Pubill (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Ridwan Maulana (University of Groningen)
 • Suplent: Kirsi Pyhälto (University of Helsinki)
 • Suplent: Fabio Dovigo (Aarhus University - Dinamarca)
 • Suplent: Mercè Gisbert Cervera (Universitat Rovira i Virgili)

Renúncia-nomenament president/a (21/10/2020)
Renúncia-nomenament vocal 1 (26/10/2020)
Renúncia-nomenament vocal 3 (30/10/2020)

Criteris de Valoració: 
Criteris UAB-LE-9072

Calendari del Concurs:

 • Data de constitució de la Comissió de Selecció: 2 de novembre de 2020
 • Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):
  • DIA: 17 de desembre de 2020
  • LLOC: Sala de Juntes de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB
  • HORA: 9.00 am

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

 • Anna Díaz Vicario
 • Georgina Paris Mañas

Resolució del concurs:

Segons la resolució de l'acta amb data 17 de desembre de 2020, la comissió de selecció proposa nomenar a:

 • Anna Díaz Vicario

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Geologia
Àmbit de coneixement: Cristal·lografia i Mineralogia / Crystallography and Mineralogy

 • President/a: Bernard J. Wood  (University of Oxford)
 • Secretari/ària: Josep Oriol Oms Llobet (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Maria-Christine Boiron (Université de Lorraine)
 • Vocal 2: Gilberto Artioli (Università di Padova)
 • Vocal 3: Wolfgang Schmahl (Ludwig-Maximilians-University of Munich)
 • Secretari/ària suplent: Antoni Teixell (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Giuseppe Cruciani (University of Ferrara)
 • Suplent: Marian Holness (Cambridge University)
 • Suplent: Neus Otero (Universitat de Bacelona)
 • Suplent: Carlos Pina  (Universidad Complutense de Madrid)
   

Criteris de Valoració: 
Criteris UAB-LE-9071

Calendari del Concurs:

 • Data de constitució de la Comissió de Selecció: 21 de desembre de 2020
 • Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):
  • DIA: 20 de gener de 2020
  • LLOC: Sala de Graus Facultat de Ciències UAB
  • HORA: 09:30h

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

 • Isaac Corral Calleja
 • Ignacio Ramon Mata Martinez
 • Ramon Mercedes Martin

Resolució del concurs:

Segons la resolució de l'acta amb data 20 de gener de 2021, la comissió de selecció proposa nomenar a:

 • Isaac Corral Calleja

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Física
Àmbit de coneixement: Física Atòmica, Molecular i Nuclear / Atomic, Molecular and Nuclear Physics

 • President/a: Florencia Canelli (University of Zurich)
 • Secretari/ària: Veronica Ahufinger (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Bernardo Adeva (Universidad Santiago Compostela)
 • Vocal 2: Olaf Scholten (University of Groningen)
 • Vocal 3: Krzysztof Pachucki (Uniwersytet Warszawski)
 • Secretari/ària suplent: Santiago Peris (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Patricia Conde (Univ. Lisboa, CERN)
 • Suplent: Joaquín Gómez Camacho (Universidad de Sevilla)
 • Suplent: Leonardo Fallani (University of Florence)
 • Suplent: Andreas W. Hauser (Graz University of Technology)

Renúncia-nomenament Secretari/ària (08/10/2020)
Renúncia-nomenament Secretar/ària 2 (15/10/2020)

Nova comissió de selecció

Resolució nomenament del secretari/ària titular i del secretari/ària suplent (09/11/2020)

 • President/a: Florencia Canelli (University of Zurich)
 • Secretari/ària: Àlvar Sánchez Moreno (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Bernardo Adeva (Universidad Santiago Compostela)
 • Vocal 2: Olaf Scholten (University of Groningen)
 • Vocal 3: Krzysztof Pachucki (Uniwersytet Warszawski)
 • Secretari/ària suplent: Javier Rodríguez Viejo (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Patricia Conde (Univ. Lisboa, CERN)
 • Suplent: Joaquín Gómez Camacho (Universidad de Sevilla)
 • Suplent: Leonardo Fallani (University of Florence)
 • Suplent: Andreas W. Hauser (Graz University of Technology)

Criteris de Valoració: 
Criteris UAB-LE-9070

Calendari del Concurs:

 • Data de constitució de la Comissió de Selecció: 11 de gener de 2021
 • Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):
  • DIA: 25 i 26 de març de 2021
  • LLOC: Sala C3/412, Facultat de Ciències de la UAB
  • HORA: 
   • Guillermo Albareda: Dijous 25 de març de 2021 a les 15h
   • Pere Masjuan: Divendres 26 de març de 2021 a les 12h
   • Marc Manera: Divendres 26 de març de 2021 a les 15h
  • Instruccions

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

 • Pere Masjuan Queralt.
 • Guillermo Albareda Piquer.
 • Marc Manera Miret.

Resolució del concurs:

Segons la resolució de l'acta amb data 14 d'abril de 2021, la comissió de selecció proposa nomenar a:

 • Pere Masjuan Queralt

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Física
Àmbit de coneixement: Física Aplicada / Applied Physics

 • President/a: Christoph Schick (University of Rostock)
 • Secretari/ària: Eva Pellicer (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Maria Antonietta Loi (University of Groningen)
 • Vocal 2: H.J.H. Brouwers (Eindhoven University of Technology)
 • Vocal 3: Rafael García-Tenorio (Universidad de Sevilla)
 • Secretari/ària suplent: Jordi Mompart (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Fedor Gomory (Slovak Academy of Sciences)
 • Suplent: Manuel Varela (Universitat de Barcelona)
 • Suplent: Ornella Cavalleri (Università degli Studi di Genova)
 • Suplent: Ursula Wurstbauer (WWU Münster)

Renúncia-nomenament secretari (01/03/2021)

Criteris de Valoració: 
Criteris UAB-LE-9069

Calendari del Concurs:

 • Nova Data de constitució de la Comissió de Selecció: 12 d'abril de 2021
 • Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):
  • DIA: 3 de juny de 2021
  • LLOC: Sala de Graus de la Facultat de Ciències de la UAB
  • HORA:
   • June 3 at 9:00h Albareda Piquer, Guillermo 
   • June 3 at 10:15h Menéndez Dalmau, Enric
   • June 3 at 11:30h Galceran Vercher, Regina
   • June 3 at 12:15h Pintus, Paolo
   • June 3 at 13:30h Tinoco Rodriguez, Cristian
  • Instructions

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

 • Tinoco Rodriguez, Cristian
 • Albareda Piquer, Guillermo 
 • Menéndez Dalmau, Enric
 • Galceran Vercher, Regina
 • Pintus, Paolo

Resolució del concurs:

Segons la resolució de l'acta amb data 3 de juny de 2021, la comissió de selecció proposa nomenar a:

 • Enric Menéndez Dalmau

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Economia Aplicada
Àmbit de coneixement: Economia Aplicada / Applied Economics

 • President/a: Reinhilde Veugelers (KU Leuven)
 • Secretari/ària: Oriol Roca Sagales (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Nicolas Barr (London School of Economics)
 • Vocal 2: Chiara del Bo (Università degli Studi di Milano)
 • Vocal 3: Marco Bellandi (Università degli studi di Firenze)
 • Secretari/ària suplent: Emilio Padilla Rosa (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Andreas Peichl (IFO  Ludwig-Maximilians Universität München)
 • Suplent: Mathilde Maurel (Sorbonne-Université Paris 1)
 • Suplent: Rosa Duarte (Universidad de Zaragoza)
 • Suplent: Maria Paz Espinosa (Universidad del País Vasco)

Criteris de Valoració: 
Criteris UAB-LE-9068

Calendari del Concurs:

 • Data de constitució de la Comissió de Selecció: 16 de novembre de 2020
 • Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):
  • DIA: 18 de gener de 2021
  • LLOC: Sala de Graus de la Facultat d’Economia i Empresa 
  • HORA: 15:30h
   • First session: Monday January 18th 2021
    • 15.30h-17.30h: Cattaneo, Claudio
    • 17.30h-19.30h: Cervini, María
   • Second session: Wednesday January 20th 2021.
    • 9.30h-11.30: Maynou, Laia
    • 11.30h-13.30h: Rosell, Jordi
  • Instruccions 2a fase

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

 • Cattaneo, Claudio  
 • Cervini, María  
 • Maynou, Laia  
 • Rosell, Jordi

Resolució del concurs:

Segons la resolució de l'acta amb data 22 de gener de 2021, la comissió de selecció proposa nomenar a:

 • María Cervini

Nombre de places: 2
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual
Àmbit de coneixement: Publicitat i Relacions Públiques / Advertising and Public Relations

 • President/a: Miguel de Aguilera Moyano (Universidad de Málaga)
 • Secretari/ària: David Roca Correa (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Flora Kokkinaki (Athens University of Economics and Business)
 • Vocal 2: Ralph Tench (Leeds Beckett University)
 • Vocal 3: Sara Pereira (Universidade do Minho)
 • Secretari/ària suplent: Juan José Perona Paez (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Sarah Turnbull (University of Porthsmouth)
 • Suplent: Ana Tkalac Vercic (University of Zagreb)
 • Suplent: Patricia Núñez Gómez (Universidad Complutense de Madrid)
 • Suplent: Etienne Damome (Université Bordeaux-Montaigne)

Criteris de Valoració: 
Criteris UAB-LE-9066-9067

Calendari del Concurs:

 • Data de constitució de la Comissió de Selecció: 14 de novembre de 2020
 • Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):
  • DIA: 11 de gener de 2021
  • LLOC: Sala de reunions del Deganat de la Facultat de Ciències de la Comunicació
  • HORA: 9:30h
  • Instructions:
   • 10 minutes to expose their cv
   • 30 minutes to give a lecture-class

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

 • Cristina Martorell Castellano
 • Evandro Samuel Ribeiro Dos Santos Oliveira
 • Sara Vinyals Mirabent

Resolució del concurs:

Segons la resolució de l'acta amb data 11 de gener de 2021, la comissió de selecció proposa nomenar a:

 • UAB-LE-9066 Sara Vinyals Mirabent
 • UAB-LE-9067 Evandro Samuel Ribeiro Dos Santos Oliveira