Personal UAB Personal acadèmic i investigador

Convocatòria de concursos per a la contractació de professorat lector del programa Serra Húnter 2020 (2020/D/LEM/CL/1)

CONCURSOS PER A LA CONTRACTACIÓ DE PROFESSORAT LECTOR DEL PROGRAMA SERRA HÚNTER 2020-D-LEM-CL-1

Data de la convocatòria

Resolució d'1 de juliol de 2020 de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoquen els processos selectius per a la contractació de personal docent i investigador en la categoria de professor lector (ajudant doctor) de caràcter temporal en el marc del Pla Serra Húnter (Convocatòria núm. 2020-D-LEM-CL-1).

Termini per presentar les sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el mes d'agost es considera inhàbil: Fins el 10 de setembre de 2020.

Publicació DOGC

Requisitis

Bases de la Convocatòria

Sol·licituds i presentació de la documentació

Les sol·licituds per a prendre part en aquesta convocatòria s’han de formalitzar a través del següent formulari electrònic: 

Enllaç al formulari d'inscripció


(Formullari obert del 16 de juliol al 10 de setembre)

 

Per presentar-vos a les places, descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir: Guia CA-ES-EN

Les persones candidates han d’adjuntar al mateix formulari electrònic els documents següents, en format PDF:

English version (PDF)

Calendari provisional
Calendario provisional
Provisional calendar

Resolució provisional d'admesos i exclos/os
Resolució definitiva d'admesos i exclos/os

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes
Àmbit de coneixement: Enginyeria i infraestructura de transport / Transport Engineering and Infrastructure

 • President/a: Anastasios Kouvelas (Institute for Transport Planning and Systems - ETH Zürich)
 • Secretari/ària: Maria Vanrell Martorell (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Maria Mercedes Pérez de la Parte (Universidad de La Rioja)
 • Vocal 2: Yuri Merkuriev (Riga Technical University)
 • Vocal 3: Vassilios Profillidis (Democritus Thrace University)
 • Secretari/ària suplent: Angel Juan Pérez (Universitat Oberta de Catalunya)
 • Suplent: Bruno dalla Chiara (Politecnico di Torino)
 • Suplent: Nebojša Bojović  (University of Belgrade)
 • Suplent: Fernando Gómez Comendador (Universidad Politécnica de Madrid)
 • Suplent: Irina Jackiva (Transport and Telecommunication Institute)

Criteris de Valoració: 
Criteris UAB-LE-9083

Calendari del Concurs:

 • Data de constitució de la Comissió de Selecció: 
 • Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):
  • DIA: 
  • LLOC: 
  • HORA: 

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

Resolució del concurs:

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Traducció i Interpretació i Estudis de l'Àsia Oriental
Àmbit de coneixement: Traducció i Interpretació: Llengua Portuguesa / Translation and Interpreting: Portuguese Language

 • President/a: Claudia Pazos Alonso (University of Oxford)
 • Secretari/ària: Ana Aguilar-Amat (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Alexandra Assis Rosa (Universidade de Lisboa)
 • Vocal 2: Alexandra Lopes (Universidade Católica de Lisboa)
 • Vocal 3: José Manuel da Silva (Universidad de Vigo)
 • Secretari/ària suplent: Victor Martínez Gil (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Maria Teresa Brocardo (Universidade nova de Lisboa)
 • Suplent: Maria Joao Marçalo (Universidade de Évora)
 • Suplent: Juan María Carrasco (Universidad de Extremadura)
 • Suplent: Alexandra Albuquerque (Polytechnic Institute of Porto)

Renúncia-nomenament del President/a (08/10/2020)
Renúncia-nomenament del Vocal 1 (08/10/2020)

Criteris de Valoració: 
Criteris UAB-LE-9082

Calendari del Concurs:

 • Data de constitució de la Comissió de Selecció: 
 • Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):
  • DIA: 
  • LLOC: 
  • HORA: 

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

Resolució del concurs:

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Filologia Espanyola
Àmbit de coneixement: Literatura Espanyola / Spanish Literature

 • President/a: Ignacio Arellano Ayuso (Universidad de Navarra)
 • Secretari/ària: Carlos Sánchez Lancis (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Pilar Nieva de la Paz (CCHS-CSIC)
 • Vocal 2: Ana Gallego Cuiñas (Universidad de Granada)
 • Vocal 3: Francisco Florit (Universidad de Murcia)
 • Secretari/ària suplent: Glòria Claveria Nadal (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Tomás Eduardo Jiménez (Universidad de Santiago de Compostela)
 • Suplent: Alexis Grohmann (University of Edinburgh)
 • Suplent: Anna Bognolo (Università degli Studi di Verona)
 • Suplent: Renata Londero (Università degli Studi di Udine)

Renúncia-nomenament vocal 1 (28/07/2020)

Criteris de Valoració: 
Criteris UAB-LE-9081

Calendari del Concurs:

 • Data de constitució de la Comissió de Selecció: 27 d'octubre de 2020
 • Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):
  • DIA: 
  • LLOC: 
  • HORA: 

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

Resolució del concurs:

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia
Àmbit de coneixement: Ciències de la Terra / Soil Science

 • President/a: Rosa Maria Poch Claret (Universitat de Lleida)
 • Secretari/ària: Francisco Lloret Maya (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Ingrid Koegel-Knabner (Technische Universität München)
 • Vocal 2: Georg Guggenberger (Leibniz Universität Hannover)
 • Vocal 3: Ruben Sakrabani (Cranfield  University (UK))
 • Secretari/ària suplent: Josep Piñol Pascual (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Paul Hallett (University of Aberdeen)
 • Suplent: Thomas Scholten (Universität Tübingen)
 • Suplent: Erika Micheli (Szent Isvtan University
 • Suplent: Irene Ortiz  (Universidad de Granada)

Renúncia-nomenament secretari (14/10/2020)

Criteris de Valoració: 
Criteris UAB-LE-9080

Calendari del Concurs:

 • Data de constitució de la Comissió de Selecció: 
 • Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):
  • DIA: 
  • LLOC: 
  • HORA: 

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

Resolució del concurs:

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Dret Públic i Ciències Historicojurídiques
Àmbit de coneixement: Dret del Treball i de la Seguretat Social / Labour and Social Security Law

 • President/a: Jesús Cruz Villalón (Universidad de Sevilla)
 • Secretari/ària: Rafael Arenas Garcia (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Carmen Sáez Lara (Universidad de Córdoba)
 • Vocal 2: Silvia Ciucciovino (Università Roma Tre)
 • Vocal 3: Mikjke Houwerzijl (Tilburg University)
 • Secretari/ària suplent: Esther Zapater (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: David Cabrelli (University of Edinburgh)
 • Suplent: Alan Neal (University of Warwick)
 • Suplent: Margarita Ramos Quintana (Universidad de la Laguna)
 • Suplent: Jaime Cabeza Pereiro (Universidad de Vigo)

Criteris de Valoració: 
Criteris UAB-LE-9079

Calendari del Concurs:

 • Data de constitució de la Comissió de Selecció: 
 • Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):
  • DIA: 
  • LLOC: 
  • HORA: 

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

Resolució del concurs:

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Filologia Francesa i Romànica
Àmbit de coneixement: Llengua i Literatura Italiana / Italian Language and Literature

 • President/a: Natascia Tonelli (Università Siena)
 • Secretari/ària: Eduard Vilella (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Adam Ledgeway (University of Cambridge)
 • Vocal 2: Jacqueline Visconti (University of Genova)
 • Vocal 3: Andrea Fabiano (Universitat de la Sorbonne)
 • Secretari/ària suplent: Rossend Arqués (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Claudia Crocco (Ghent University)
 • Suplent: Joseph Brincat (University of Malta)
 • Suplent: Cesáreo Calvo (Universitat de València)
 • Suplent: Josep Maria Micó (Universitat Pompeu Fabra)

Criteris de Valoració: 
Criteris UAB-LE-9078

Calendari del Concurs:

 • Data de constitució de la Comissió de Selecció: 
 • Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):
  • DIA: 
  • LLOC: 
  • HORA: 

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

Resolució del concurs:

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Ciències Morfològiques
Àmbit de coneixement: Anatomia Humana i Embriologia / Human Anatomy and Embryology

 • President/a: Ana Marusic (University of Split)
 • Secretari/ària: Jesús Ruberte (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Oreste de Divitiis (Università degli Studi di Napoli Federico II)
 • Vocal 2: Jean Calleja (University of Malta)
 • Vocal 3: Coral Sanfeliu (IIBB / CSIC)
 • Secretari/ària suplent: Berta González de Mingo (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Anton Tonchev (Medical University of Varna)
 • Suplent: Claudio Stern (University College London)
 • Suplent: Gontzal Garcia del Caño (UPV/Euskal Herriko Unibertsitatea)
 • Suplent: Indalecio Sanchez-Montesinos (Universidad de Granada)

Criteris de Valoració: 
Criteris UAB-LE-9077

Calendari del Concurs:

 • Data de constitució de la Comissió de Selecció: 
 • Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):
  • DIA: 
  • LLOC: 
  • HORA: 

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

Resolució del concurs:

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Didàctica de la Llengua i de la Literatura i de les Ciències Socials
Àmbit de coneixement: Didàctica de la Ciències Socials / Didactics of Social Sciences

 • President/a: Wilma Vollebergh (Universiteit Utrecht)
 • Secretari/ària: Melinda Dooly (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Ann Phoenix (UCL Institute of Education)
 • Vocal 2: Edda Sant Obiols (Manchester Metropolitan University)
 • Vocal 3: José Maria Cuenca (Universidad de Huelva)
 • Secretari/ària suplent: Joaquín Gairín Sallan (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Rickard Sandell (Universidad Carlos III de Madrid)
 • Suplent: Maria Pilar Rivero (Universidad de Zaragoza)
 • Suplent: Karl Kitching (University of Birmingham)
 • Suplent: Alfredo Gomes  Dias (Universidades de Lisboa)

Criteris de Valoració: 
Criteris UAB-LE-9074

Calendari del Concurs:

 • Data de constitució de la Comissió de Selecció: 
 • Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):
  • DIA: 
  • LLOC: 
  • HORA: 

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

Resolució del concurs:

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals
Àmbit de coneixement: Didàctica de la Matemàtica / Didactics of Mathematics

 • President/a: João Pedro da Ponte (Universidade de Lisboa)
 • Secretari/ària: Núria Panas Raig (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Salvador Linares Ciscar (Universitat d'Alacant)
 • Vocal 2: Luc Trouche (Ecole normale supérieure de Lyon)
 • Vocal 3: Ghislaine Gueudet (Brest University)
 • Secretari/ària suplent: Josep Maria Fortuny Aymemí (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Leonor Santos (Universidade de Lisboa)
 • Suplent: Ángel Gutiérrez Rodríguez (Universitat de València)
 • Suplent: Ana Paula Canavarro (Universidade de Évora)
 • Suplent: Susana Carreira (Universidade do Algarve)

Criteris de Valoració: 
Criteris UAB-LE-9073

Calendari del Concurs:

 • Data de constitució de la Comissió de Selecció: 
 • Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):
  • DIA: 
  • LLOC: 
  • HORA: 

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

Resolució del concurs:

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Pedagogia Aplicada
Àmbit de coneixement: Didàctica i Organització Escolar / Didactics and School Organization

 • President/a: Steven Higgins (Durham University)
 • Secretari/ària: Josefina Sala Roca (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Diana Burton (University of Wolverhampton)
 • Vocal 2: Oliver McGarr (University of Limerick)
 • Vocal 3: José Luis Medina (Universitat de Barcelona)
 • Secretari/ària suplent: Mercè Junyent Pubill (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Ridwan Maulana (University of Groningen)
 • Suplent: Kirsi Pyhälto (University of Helsinki)
 • Suplent: Fabio Dovigo (Aarhus University - Dinamarca)
 • Suplent: Mercè Gisbert Cervera (Universitat Rovira i Virgili)

Criteris de Valoració: 
Criteris UAB-LE-9072

Calendari del Concurs:

 • Data de constitució de la Comissió de Selecció: 
 • Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):
  • DIA: 
  • LLOC: 
  • HORA: 

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

Resolució del concurs:

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Geologia
Àmbit de coneixement: Cristal·lografia i Mineralogia / Crystallography and Mineralogy

 • President/a: Bernard J. Wood  (University of Oxford)
 • Secretari/ària: Josep Oriol Oms Llobet (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Maria-Christine Boiron (Université de Lorraine)
 • Vocal 2: Gilberto Artioli (Università di Padova)
 • Vocal 3: Wolfgang Schmahl (Ludwig-Maximilians-University of Munich)
 • Secretari/ària suplent: Antoni Teixell (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Giuseppe Cruciani (University of Ferrara)
 • Suplent: Marian Holness (Cambridge University)
 • Suplent: Neus Otero (Universitat de Bacelona)
 • Suplent: Carlos Pina  (Universidad Complutense de Madrid)
   

Criteris de Valoració: 
Criteris UAB-LE-9071

Calendari del Concurs:

 • Data de constitució de la Comissió de Selecció: 
 • Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):
  • DIA: 
  • LLOC: 
  • HORA: 

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

Resolució del concurs:

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Física
Àmbit de coneixement: Física Atòmica, Molecular i Nuclear / Atomic, Molecular and Nuclear Physics

 • President/a: Florencia Canelli (University of Zurich)
 • Secretari/ària: Veronica Ahufinger (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Bernardo Adeva (Universidad Santiago Compostela)
 • Vocal 2: Olaf Scholten (University of Groningen)
 • Vocal 3: Krzysztof Pachucki (Uniwersytet Warszawski)
 • Secretari/ària suplent: Santiago Peris (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Patricia Conde (Univ. Lisboa, CERN)
 • Suplent: Joaquín Gómez Camacho (Universidad de Sevilla)
 • Suplent: Leonardo Fallani (University of Florence)
 • Suplent: Andreas W. Hauser (Graz University of Technology)

Renúncia-nomenament Secretari/ària (08/10/2020)
Renúncia-nomenament Secretar/ària 2 (15/10/2020)

Criteris de Valoració: 
Criteris UAB-LE-9070

Calendari del Concurs:

 • Data de constitució de la Comissió de Selecció: 
 • Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):
  • DIA: 
  • LLOC: 
  • HORA: 

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

Resolució del concurs:

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Física
Àmbit de coneixement: Física Aplicada / Applied Physics

 • President/a: Christoph Schick (University of Rostock)
 • Secretari/ària: Eva Pellicer (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Maria Antonietta Loi (University of Groningen)
 • Vocal 2: H.J.H. Brouwers (Eindhoven University of Technology)
 • Vocal 3: Rafael García-Tenorio (Universidad de Sevilla)
 • Secretari/ària suplent: Jordi Mompart (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Fedor Gomory (Slovak Academy of Sciences)
 • Suplent: Manuel Varela (Universitat de Barcelona)
 • Suplent: Ornella Cavalleri (Università degli Studi di Genova)
 • Suplent: Ursula Wurstbauer (WWU Münster)

Criteris de Valoració: 
Criteris UAB-LE-9069

Calendari del Concurs:

 • Data de constitució de la Comissió de Selecció: 
 • Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):
  • DIA: 
  • LLOC: 
  • HORA: 

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

Resolució del concurs:

Nombre de places: 1
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Economia Aplicada
Àmbit de coneixement: Economia Aplicada / Applied Economics

 • President/a: Reinhilde Veugelers (KU Leuven)
 • Secretari/ària: Oriol Roca Sagales (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Nicolas Barr (London School of Economics)
 • Vocal 2: Chiara del Bo (Università degli Studi di Milano)
 • Vocal 3: Marco Bellandi (Università degli studi di Firenze)
 • Secretari/ària suplent: Emilio Padilla Rosa (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Andreas Peichl (IFO  Ludwig-Maximilians Universität München)
 • Suplent: Mathilde Maurel (Sorbonne-Université Paris 1)
 • Suplent: Rosa Duarte (Universidad de Zaragoza)
 • Suplent: Maria Paz Espinosa (Universidad del País Vasco)

Criteris de Valoració: 
Criteris UAB-LE-9068

Calendari del Concurs:

 • Data de constitució de la Comissió de Selecció: 
 • Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):
  • DIA: 
  • LLOC: 
  • HORA: 

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

Resolució del concurs:

Nombre de places: 2
Categoria: Lector/a  / Tenure-eligible lecturer
Departament al qual està adscrita: Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual
Àmbit de coneixement: Publicitat i Relacions Públiques / Advertising and Public Relations

 • President/a: Miguel de Aguilera Moyano (Universidad de Málaga)
 • Secretari/ària: David Roca Correa (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Vocal 1: Flora Kokkinaki (Athens University of Economics and Business)
 • Vocal 2: Ralph Tench (Leeds Beckett University)
 • Vocal 3: Sara Pereira (Universidade do Minho)
 • Secretari/ària suplent: Juan José Perona Paez (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Suplent: Sarah Turnbull (University of Porthsmouth)
 • Suplent: Ana Tkalac Vercic (University of Zagreb)
 • Suplent: Patricia Núñez Gómez (Universidad Complutense de Madrid)
 • Suplent: Etienne Damome (Université Bordeaux-Montaigne)

Criteris de Valoració: 
Criteris UAB-LE-9066-9067

Calendari del Concurs:

 • Data de constitució de la Comissió de Selecció: 
 • Data de la Segona Fase del Concurs (prova presencial):
  • DIA: 
  • LLOC: 
  • HORA: 

Resolució de la Primera Fase del Concurs
Persones candidates que superen la Primera Fase/List of candidates who have passed the first phase:

Resolució del concurs: