Programes específics per a estudiants internacionals

Programa Foundation Year 2023

UAB Study Abroad Foundation Year

Programa Foundation Year de Study Abroad

 • Un o dos semestres a Barcelona, una ciutat oberta al món, cosmopolita i plena de cultura i activitats.
 • En un Campus Patrimoni de la Humanitat, prop de la Sagrada Família de Gaudí.
 • Per a estudiants que hagin completat l'educació secundària al seu país de procedència i desitgin cursar un grau a una universitat espanyola.
 • Un cop aprovat el programa Foundation Year, els estudiants podran sol·licitar accés a molts programes de grau, prèvia preinscripció universitària i homologació de títol, si escau. Vegeu la llista pel curs 2020-21 més avall.
 • Classes de llengua espanyola o anglesa per assolir el nivell B2 requerit i formació acadèmica complementària.
 • Els estudiants que finalitzin el programa amb èxit rebran un certificat UAB amb les matèries cursades, incloses les llengües, que podrà ser convalidat en els seus estudis universitaris futurs, i un certificat del nivell de llengua assolit.

Itinerari en castellà
Mòdul 1. (només per a no hispanoparlants): Octubre 2022* – març 2023
* Data d'inici per alumnes amb nivell A2 d'espanyol.

 • Els estudiants sense coneixements previs de llengua espanyola hauran de fer un curs propedèutic durant els mesos d’agost i setembre 2022. 
 • Als estudiants amb altres nivells de coneixement de llengua espanyola se'ls recomana contactar amb foundation.year.fuab@uab.cat per a més informació.
 • Els estudiants que no tinguin coneixements de llengua espanyola també poden accedir al programa Foundation Year si superen amb èxit els cursos d’espanyol de nivell A1 i A2 a UAB Idiomes Barcelona durant els mesos d’agost i setembre.

Mòdul 2: Abril 2023 – juliol 2023

 

Itinerari en anglès
Mòdul 1. (només per a no angloparlants): Octubre 2022* – març 2023
*Data d'inici per alumnes amb nivell A2 d'anglès.

Mòdul 2: Abril 2023 – juliol 2023

MÒDUL 1

Classes de llengua espanyola o de llengua anglesa. Nivells d'A2 a B2

 

MÒDUL 2

Assignatures obligatòries:

Habilidades Académicas / Academic Skills

Introducción a la Empresa / Introduction to Business Studies

 

Assignatures electives:

ASSIGNATURES PER ACCEDIR ALS GRAUS DE TURISME I DIRECCIÓ HOTELERA 

Gestión de los Recursos Humanos / Human Resources Management

Introducción a la Gestión Turística / Introduction to Tourism Management

Seguridad y Prevención Turística / Security and Prevention in Tourism

ASSIGNATURES PER ACCEDIR AL GRAU DE PREVENCIÓ I SEGURETAT INTEGRAL (aquestes assignatures només estan disponibles pels alumnes de l’itinerari en castellà)

Seguridad Integral 

Tecnología de la Seguridad 

Seguridad y Prevención Turística 

Es pot accedir a la universitat sense cap prova d’accés sempre i quan siguin estudiants de sistemes educatius de fora de la UE. La nota d’accés que els constarà serà la de la credencial d’homologació del títol de batxillerat. I seran els últims en l’ordre d’assignació de places en la convocatòria de setembre de la preinscripció universitària. No podran fer la preinscripció universitària en la convocatòria de juny.

Les titulacions de grau de la Fundació UAB que figuren en la llista següent tenen una nota d'accés de 5 i no requereixen que els estudiants facin una prova.

Els estudiants que cursin el programa Foundation podran presentar-s'hi directament després de la preparació en idiomes i coneixements generals i d'haver fet la preinscripció.

Per a altres titulacions de grau, caldrà inscriure's i aprovar les Proves de Competència Específiques de la Selectivitat.

Tota la informació sobre accés a estudis de grau per a estudiants internacionals no-UE

La matrícula està oberta per les modalitats d'estudi següents:

 • Classes i activitats presencials, que formen la base del programa. Els estudiants que es troben a Barcelona assisteixen a classes al Campus Patrimoni Mundial de la UAB al centre de Barcelona, complementades amb la nostra plataforma en línia.

Els estudiants:

 • s'hi poden inscriure amb la seguretat de saber que el programa està garantit
 • compten amb solucions per no haver d'interrompre els seus estudis
 • podran iniciar i acabar el programa independentment de les circumstàncies.

 • La UAB compleix amb tots els protocols per la prevenció del COVID-19 en totes les seves activitats.

Preus del programa UAB Study Abroad Foundation Year

El preu del Foundation Year és el mateix pels Itineraris en castellà o anglès. Els candidats hauran de realitzar una prova de nivell d’idioma per ser admesos.

Mòdul 1:

 • Estudiants que acreditin nivell A2 – Inici del curs octubre 2022 -4980 €
 • Estudiants que acreditin nivell B1.1 – Inici del curs novembre 2022 – 4.150€
 • Estudiants que acreditin nivell B1.2 – Inici del curs desembre 2022 – 3.400 €
 • Estudiants que acreditin nivell B2.1 – Inici del curs gener 2023 – 2.550 €
 • Estudiants que acreditin nivell B2.2 – Inici del curs febrer 2023 – 1.740 €
 • Estudiants que acreditin nivell  B2.3 – Inici del curs març 2023 – 870 €

Els estudiants que acreditin un nivell superior o siguin nadius de l’idioma poden accedir al mòdul 2 directament.

Mòdul 2: 


12 ECTS 1.488 € (2 assignatures) 
18 ECTS 2.232 € (3 assignatures) 
24 ECTS 2.976 € (4 assignatures) 
30 ECTS 3.720 € (5 assignatures) 

Els estudiants que requereixin visat per viatjar a l’estat espanyol han de matricular-se a un mínim de 24 crèdits ECTS en el mòdul 2.