Open Access

Acords transformatius amb els editors de les revistes

A les Preguntes Més Freqüents que veieu a continuació trobareu tota la informació en relació a aquests acords.

Anomenen acord transformatiu al contracte que s’estableix entre un consorci o una universitat amb un editor de revistes acadèmiques en el que es canvia el model de subscripció que hi havia vigent fins aquell moment. Concretament, es passa de “pagar per llegir” a “pagar per llegir i per publicar en accés obert”.

Per a l’autor de l’article voldrà dir poder optar a tenir una APC gratuïta o amb descompte.

Els Article Processing Charges (APC) són les despeses que l’editor cobra a l’autor per a publicar en revistes d’accés obert (revistes daurades) o en revistes de subscripció que permeten alliberar el seu article per tal que quedin en accés obert (revistes híbrides).

La UAB, en el marc del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), participa dels acords transformatius que CRUE-CSIC està tancant amb Elsevier, Wiley, Springer i ACS.

El col·lectiu PDI han de donar compliment als criteris següents:
 
• Autors de correspondència de l’article.
• Primera filiació de la UAB.
• Producció científica a EGRETA, amb visibilitat pública sense restriccions
• Codi ORCID informat a EGRETA
• Producció científica al DDD
 
El col·lectiu d’Estudiants de Doctorat han de donar compliment al criteri següent:
 
• Han de tenir un director de Tesi PDI de la UAB.
 
Si el sol·licitant compleix amb els requisits, se li enviarà un correu informant-lo dels compromisos associats a poder disposar de l’APC gratuït i caldrà que el respongui acceptant les condicions.

No. Podeu consultar les revistes incloses a: Elsevier, Springer Nature, Wiley i American Chemical Society (ACS).

 

El PDI i els estudiants de doctorat de la UAB, que siguin autor de correspondència d’un article d’una de les revistes dels editors que han subscrit l’acord, podran optar a sol·licitar una APC gratuïta una vegada hagin passat la revisió per experts i consti la Universitat Autònoma de Barcelona com a la seva filiació. En funció del nombre de peticions que es rebin es podran establir altres criteris addicionals per poder optar a les APC.

Una vegada hagueu passat la revisió d’experts el mateix editor us informarà que la vostra institució us pot oferir l'APC gratuïta i des de la mateixa plataforma de l’editor podreu optar-hi. Se us informarà posteriorment de si la vostra petició ha estat acceptada o denegada.

L’autor de correspondència és qui ha de fer la sol·licitud de l'APC gratuïta i la petició anirà a parar a la universitat on estigui filiat.

Si el sol·licitant (autor de correspondència) té com a filiació dues universitats diferents que han subscrit l'acord, haurà d’escollir a través de la plataforma de l’editor a quina de les dues institucions vol fer arribar la seva petició.

Si ja heu publicat un article en accés obert amb un d'aquests editors, caldrà que consulteu si aquest editor en concret permet l’assignació d’una APC gratuïta a un article publicat durant 2021 abans de l’acord definitiu.