Open Access

Acords transformatius amb els editors de les revistes

A les Preguntes Més Freqüents que veieu a continuació trobareu tota la informació en relació als acords signats amb diverses editorials. 

Anomenen acord transformatiu al contracte que s’estableix entre un consorci o una universitat amb un editor de revistes acadèmiques en el que es canvia el model de subscripció que hi havia vigent fins aquell moment. Concretament, es passa de “pagar per llegir” a “pagar per llegir i per publicar en accés obert”.

Per a l’autor de l’article voldrà dir poder optar a tenir una APC gratuïta o amb descompte.

Els Article Processing Charges (APC) són les despeses que l’editor cobra a l’autor per a publicar en revistes d’accés obert (revistes daurades) o en revistes de subscripció que permeten alliberar el seu article per tal que quedin en accés obert (revistes híbrides).

Podeu consultar el llistat de revistes incloses i les condicions dels acords signats amb els següents editors: 

 

El col·lectiu PDI ha de donar compliment als criteris següents:

  •  Autors de correspondència de l’article
  • Primera filiació de la UAB
  • Producció científica a EGRETA, amb visibilitat pública
  • Codi ORCID informat a EGRETA, amb visibilitat pública  
  • Producció científica al DDD  

Si el sol·licitant compleix amb els requisits, se li enviarà un correu informant-lo dels compromisos associats a poder disposar de l’APC gratuïta i caldrà que el respongui acceptant les condicions. Es farà seguiment del seu compliment.

El col·lectiu d’estudiants de doctorat ha de donar compliment als criteris següents:

  • Primer autor
  • Autor de correspondència de l’article
  • Primera filiació de la UAB

En el cas d’estudiants de doctorat amb director de tesi extern a la UAB se’ls assignarà, com a màxim, dues APC durant el doctorat.

En ambdós col·lectius les peticions s’assignaran per ordre d’arribada fins a esgotar el nombre de bons disponibles.

Una vegada s'ha comprovat que un investigador compleix els criteris establerts per la UAB per a poder gaudir del finançament d'una APC, se li enviarà un correu amb el compromís que haurà d'acceptar per tal que l'atorgament de la APC sigui efectiva. És el següent:

  • Que publicareu, si n’hi ha, les dades de recerca associades a l’article al repositori CORA RDR. Per fer-ho, cal que contacteu amb la vostra biblioteca de referència a través del Pregunt@

El Servei de Biblioteques incorporarà l’article al Dipòsit Digital de Documents.

A la web del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) podeu trobar tota la informació actualitzada sobre l’evolució d’aquests acords amb cadascun dels editors.

No. Podeu consultar les revistes incloses a: 

El PDI i els estudiants de doctorat de la UAB que vulguin publicar en una de les revistes elegibles dels editors que han subscrit l’acord i que compleixin els criteris aprovats per la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació, podran optar a sol·licitar una APC gratuïta a través de la plataforma d'autors de l'editorial. En funció del nombre de peticions que es rebin es podran establir altres criteris addicionals per poder optar a les APC.

Habitualment, després de la revisió d’experts, el mateix editor us informarà que la vostra institució us pot oferir l'APC gratuïta i des de la mateixa plataforma de l’editor podreu optar-hi. Se us informarà posteriorment de si la vostra petició ha estat acceptada o denegada.

L’autor de correspondència és qui ha de fer la sol·licitud de l'APC gratuïta i la petició anirà a parar a la universitat on estigui filiat.

Si el sol·licitant (autor de correspondència) té com a filiació dues universitats diferents que han subscrit l'acord, haurà d’escollir a través de la plataforma de l’editor a quina de les dues institucions vol fer arribar la seva petició.