Open Access

Descomptes amb els editors de revistes

Elsevier

Aquest proveïdor proporciona un 10% de descompte als investigadors de la UAB per publicar en les seves revistes Gold. Una vegada hagueu passat la revisió d'experts, l'editor us demanarà si voleu sol·licitar aquest descompte.

 

Frontiers

Aquest proveïdor proporciona un 10% de descompte als membres de la comunitat UAB per publicar a les seves revistes amb la condició que la facturació sigui a nom de la UAB. L'editor demanarà a la UAB que validi la vostra vinculació amb la universitat per poder gaudir del descompte. Posteriorment, la universitat contactarà amb vosaltres pels tràmits del pagament. Més informació.

 

Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)

L'afiliació de la UAB a l'Institutional Open Access Program (IOAP) permet al personal de recerca de la Universitat reduir en un 10 % els costos per publicar a qualsevol de les revistes científiques, així com també per publicar llibres d’accés obert  de l’editor Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). 

Quan l'autor lliuri el seu manuscrit ho haurà de fer des del seu correu de la UAB per tal que automàticament quedi identificat com a membre de la universitat i pugui gaudir del descompte. 

Cal tenir present que si un autor pot optar a diferents tipus de descompte MDPI (perquè a banda de pertànyer a la UAB també pertany al comitè editorial d’una publicació MDPI, o perquè també és revisor d’una de les publicacions de l’editorial, etc.) aquests descomptes no són acumulatius: l’autor haurà de decidir si s’acull al descompte institucional o a qualsevol dels altres descomptes. 

MDPI també ofereix als autors afiliats a la UAB un descompte del 15% en el cost del Language Editing Service que ofereix un servei de correcció del text dels articles abans de que se sotmetin a una revista o també durant el procés de revisió de parells en resposta als comentaris dels revisors. 

Quan l’autor lliuri el seu article al Language Editing Service ho haurà de fer des del seu correu de la UAB per tal que automàticament quedi identificat com a membre de la universitat i se li aplicarà el descompte en aquest servei. 

Sage journals

 

Aquest proveïdor proporciona un 15% de descompte als investigadors de la UAB per publicar en les seves revistes Open Access.
Podeu consultar aquests títols a la pestanya “Títols Gold OA (15% descompte)” que trobareu al document Llistat títols Sage


ACS Chemistry for Life

 

Una vegada exhaurides les APCs disponibles de l’acord transformatiu, els investigadors UAB tenen una sèrie de descomptes per publicar articles en accés obert a les revistes híbrides d’ACS.

Els descomptes varien en funció de si l’autor i/o la seva institució són membres d’ACS o no.

ACS descomptes

Scoap3

La UAB, a través del CSUC, participa al Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3). Això significa que els investigadors de la UAB que publiquin en alguna de les revistes que participen en aquest projecte podran gaudir d’una serie de beneficis.

Bentham Science

Aquest proveïdor proporciona un 30% de descompte als membres de la comunitat UAB per publicar a les  seves revistes.  La UAB validarà la vostra vinculació amb la universitat per poder gaudir del descompte.  

RSC

Aquest proveidor ofereix als investigadors de la UAB un 15% de descompte per publicar articles en accés obert a les revistes híbrides d’aquesta editoral.

També us pot interessar consultar els acords transformatius amb els editors de les revistes.