Vés al contingut principal

Reglaments i normatives

Reglament del SAF

És el que marca les línies generals d’actuació del SAF, defineix la nostra estructura, objectius i forma de gestió i la relació amb els usuaris.

Consulta aquí el Reglament del SAF.

Normativa i Recomanacions Generals d'Ús

Regulen l’ús i funcionament de les instal·lacions esportives i són d’aplicació a totes les persones usuàries, abonades o no. La normativa específica d’ús de cada espai esportiu està disponible a l’apartat Instal·lacions. També s’hi inclouen informacions de gran utilitat per als usuaris. Regulen aspectes administratius relatius a abonaments, inscripcions a activitats, criteris de devolucions, reserves d'espais i d'altres. 

Consulta la Normativa i recomanacions generals d'ús de les instal·lacions esportives de la UAB.

Reclamacions

Per fer reclamacions, només cal que emplenis un imprès exposant el cas i sol·licitant el que vols reclamar i adjuntis tota la documentació que creguis necessària. La sol·licitud la pots enviar per correu electrònic o presentar-la a la recepció del servei.

Descarrega't l'imprès de sol·licitud per a reclamacions.

Accés de menors a les instal·lacions

Els menors de 14 anys han de venir al SAF acompanyats d’una persona adulta. Entre els 14 i 15 anys es pot accedir al SAF, a les activitats dirigides permeses i a la sala fitnes amb una autorització signada. A partir dels 16 anys, l’accés és complet!

Descarrega't l'autorització per a joves de 14-15 anys.

Assegurança esportiva

L’assegurança esportiva SAF-UAB cobreix les lesions provocades per accidents durant la pràctica esportiva a les instal·lacions del SAF i és d’obligat pagament per part de les persones abonades al servei, llevat de les persones matriculades a la UAB (inclosos els centres adscrits) que ja hagin contractat l’assegurança complementària que ofereix la mateixa universitat a través de la matrícula acadèmica. Consulta’n aquí les condicions de la pòlissa i les normes d’actuació en cas d'accident.

Protocol d'emergències

Aquestes són les pautes que has de seguir com a usuari en cas d’una emergència a les instal·lacions esportives, basades en el procediment PAS: Protegir, Avisar i Socórrer. Consulta el protocol d'actuació en cas d'emergència

Enregistrament d'imatges a les instal·lacions

Les persones que per a pràctiques acadèmiques o activitats relacionades amb la universitat vulguin prendre imatges (fotografies o vídeos) a les instal·lacions esportives, han d’omplir una sol·licitud amb un mínim de 4 dies d’antelació per poder obtenir l’autorització d’accés i enregistrament.

Descarrega't la sol·licitud per enregistrar imatges al SAF.