Vés al contingut principal

Preus

La Comunitat Universitària té preus especials

Es pot accedir a les instal·lacions esportives com a persona abonada o comprant a recepció una entrada d’accés puntual.

La comunitat universitària UAB* gaudeix de preus especials en l'abonament mensual al servei: 10 €/mes estudiants i 20 €/mes la resta de comunitat universitària i els familiars de 1r grau de persones abonades d'aquest col·lectiu, a més de matrícula gratuïta (si no han gaudit d'aquest avantatge durant els últims 2 anys).

Els estudiants tenen també l'opció d'abonar-se al SAF durant tot el curs en el moment de fer la matrícula acadèmica UAB, amb una tarifa reduïda de 120 €, per gaudir de les instal·lacions esportives des de la seva matriculació en el curs 22/23 fins al 30 de setembre de 2023.

Les persones que viuen a un habitatge de Vila Universitària2 tenen l'accés a les instal·lacions esportives i a les activitats dirigides de règim obert inclòs en el seu contracte de lloguer.

El personal d'empreses o entitats ubicades al campus UAB que no formen part de la comunitat universitària ni de l'Esfera UAB o Parc de Recerca pot abonar-se al SAF sense haver de pagar matrícula (tret que hagin gaudit d’aquest avantatge durant els últims 2 anys), amb quota d'abonament corresponent a la comunitat no universitària. A més de la documentació esmentada a les instruccions d’alta, caldrà que aportin un document acreditatiu del lloc de treball amb capçalera/segell (no serà vàlida la nòmina) on s’indiqui l’adreça al campus.

L'abonament a les instal·lacions està obert a tots els públics, amb una quota mensual per a comunitat no universitària de 35 €/mes i una matrícula de 80 €

Els fills menors de 16 anys de persones abonades gaudeixen d'un preu reduït de 10 €/mes i matrícula gratuïta per abonar-s'hi.

En la normativa econòmica es poden consultar totes les tarifes per al curs 22-23, amb IVA inclòs, aprovades per la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB, vàlides fins al 31 d'agost de 2023.

*Qui és comunitat universitària UAB

· Alumnat matriculat a la UAB en qualsevol dels seus ensenyaments i titulacions que condueixin a l’obtenció de títols universitaris (centres docents UAB: propis, adscrits i/o vinculats i Escola de Postgrau) i Fundació UAB (centres docents FUAB).

· Personal contractat (PDI i PAS) per la Universitat Autònoma de Barcelona de forma directa (administració universitària, centres docents, departaments, centres i grups de recerca, càtedres universitàries, laboratoris i serveis), per entitats de l’Esfera-Parc de Recerca UAB (centres, centres TECNIO, empreses i spin-off -caldrà disposar de carnet Esfera UAB-) o per la Fundació UAB.

· Persones jubilades de la UAB.

· Alumni UAB.

Entrades d'accés puntual

Les entrades per a l'accés puntual tenen un preu general de 9 € (6 € en cas de ser menor de 16 anys) i donen dret a l'ús de les instal·lacions i activitats dirigides de règim obert, prèvia reserva a recepció.

Altres preus

Consulta la informació corresponent i les tarifes aprovades per a l'assegurança obligatòria, la quota de manteniment, els armariets de lloguer*, el preu/hora llum per a tennis i pàdel i les despeses de gestió per rebuts retornats, així com els preus vigents del servei de préstec i venda de material esportiu (disponible al taulell d’atenció al públic del servei en funció de l’estoc) i per al lloguer d’espais esportius o de reunió a entitats de la Universitat o a empreses externes (per a esdeveniments, filmacions,...) en la normativa econòmica (vàlides fins al 31/08/23, amb IVA inclòs).

*Els armariets de lloguer tindran un preu promocional fins al 31 d'agost de 2023, en base als aprovats: 6 €/mes per als armariets de l'edifici central o piscina i 4 €/mes per als armariets del poliesportiu.

Aquí pots consultar informació dels drets de desistiment i de les devolucions