Formació

Màster en Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants

Perfil dels estudiants 

Mitjana d'edat 

Preinscripció 

Matrícula 

Mitjana de crèdits matriculats


Hores Hida segons titulació del professorat 

Professorat per categoria


Rendiment 

Titulats