Formació

Màster en Comptabilitat Superior i Auditoria

Perfil dels estudiants


 

Mitjana d'edat

 
 

Preinscripció

 


Matrícula

 


Mitjana de crèdits matriculats
 

Hores Hida segons titulació del professorat 

Professorat per categoria 

Graduació i abandonament


 

Rendiment

 

Titulats