Formació

Màster en Auditoria de Comptes i Comptabilitat*

Avís

*El Màster Oficial en Auditoria de Comptes i Comptabilitat s’inicia nou després de la reverificació del Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria. 

Consulteu les dades de resultats del Màster antic, tot seguit:

Perfil dels estudiants


 

Mitjana d'edat

 
 

Preinscripció

 


Matrícula

 


Mitjana de crèdits matriculats
 

Hores Hida segons titulació del professorat 

Professorat per categoria 

Graduació i abandonament


 

Rendiment

 

Titulats