Formació

FUABformació i les seves Escoles


FUABformació és la denominació de l'estructura administrativa i docent que aplega i gestiona l'oferta de formació superior complementària a la de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Aquests són els centres que es troben dins de FUABformació: 

Les Escoles de FUABformació són centres adscrits a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb una oferta formativa de Grau, Màsters Oficials i Formació Continuada, en diversos àmbits de coneixement.