Qualitat docent
Arqueologia (en extinció)
2020 Informe enquesta inserció laboral: Grau Arqueologia 
2017 Informe enquesta inserció laboral: Grau Arqueologia