Qualitat docent
Estudis d'Àsia Oriental
2020 Informe enquesta inserció laboral: Grau estudis d'Àsia Oriental 
2017 Informe enquesta inserció laboral: Llic 2n cicle Est d'Àsia Or + Grau Estudis d'Àsia Oriental 
2014 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura 2n cicle Estudis d'Àsia Oriental