Qualitat docent
Medicina
2020 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Medicina 
2017 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Medicina 
2014 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Medicina 
2011 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Medicina 
2008 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Medicina 
2000 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Medicina