Qualitat docent
Estadística Aplicada
2020 Informe enquesta inserció laboral: Grau Estadística Aplicada 
2017 Informe enquesta inserció laboral: Grau Estadística Aplicada + Diplo Estadística 
2014 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura Estadística 
2011 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura Estadística 
2008 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura Estadística 
2005 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura Estadística 
2002 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura Estadística 
2000 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura Estadística