Qualitat docent
Enginyeria Electrònica - Bellaterra (Eng. 2n cicle)
2000 Informe enquesta inserció laboral: Enginyeria Electrònica 
2002 Informe enquesta inserció laboral: Enginyeria Electrònica 
2003 Informe grup de discussió: Enginyeria Electrònica 
2005 Informe enquesta inserció laboral: Enginyeria Electrònica 
2008 Informe enquesta inserció laboral: Enginyeria Electrònica 
2011 Informe enquesta inserció laboral: Eng electrònica 
2014 Informe enquesta inserció laboral: Enginyeria Electrònica