Qualitat docent
Història de l'Art
2020 Informe enquesta inserció laboral: Grau Història de l'Art 
2017 Informe enquesta inserció laboral: Grau Història de l'Art + Llicenciatura Historia de l'Art 
2014 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Història de l'Art 
2011 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Història de l'art 
2008 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Història de l'Art 
2005 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Història de l'art 
2002 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Història de l'art