Qualitat docent
Estudis Francesos - UAB/UB (en extinció)
2020 Informe enquesta inserció laboral: Grau Estudis Francesos 
2014 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Filologia Francesa 
2008 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Filologia Francesa 
2006 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Filologia Francesa 
2004 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Filologia Francesa 
2002 Informe enquesta inserció laboral: Llicenciatura Filologia Francesa