Universitat a l'Abast A través de l’Escola de Postgrau, la UAB ha obert les portes a tota la població, sense límits generacionals, socials ni geogràfics.

Presentació

Programa UNIVERSITAT A L'ABAST - UAB

 
La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) és una universitat dinàmica, compromesa amb el seu entorn i amb el desenvolupament de la societat. La seva condició d’agent social actiu l’ha conduït a posar en funcionament l’any 2000 una proposta innovadora de convivència multigeneracional.

A través de l’Escola de Postgrau, la UAB ha obert les portes a tota la població, sense límits generacionals, socials ni geogràfics, amb el Programa Institucional Universitat a l’Abast.

El Programa Institucional Universitat a l’Abast desenvolupa un enfocament de la formació continuada vinculat a l’Envelliment Actiu i ofereix oportunitats de formació i d’implicació social. El programa posa de manifest la voluntat de la Universitat de posar a l’abast de tots els ciutadans i ciutadanes una formació de qualitat en temes d’interès.

D’aquesta manera, la Universitat Autònoma de Barcelona s’aproxima a l’entorn més proper i dilueix les possibles barreres existents entre una bona part de la societat i l’ensenyament universitari.

El Programa Institucional Universitat a l’Abast ofereix una formació adaptada i dinàmica a les diferents necessitats i interessos de la ciutadania. Té com a objectiu que els ciutadans i ciutadanes tinguin a l’abast la possibilitat de participar en iniciatives que contribueixin al seu enriquiment personal i, alhora, al desenvolupament social.

Una eina de desenvolupament personal
El Programa Institucional Universitat a l’Abast neix com una proposta d’integració social i de desenvolupament personal de la gent gran.
  • Dóna resposta als interessos i inquietuds intel·lectuals dels participants.
  • És plural i ofereix una àmplia oferta d’actuacions.
  • Contribueix a millorar el benestar personal.
  • Estimula les capacitats d’actuació i d’integració social.
  • Promou les relacions intergeneracionals.

Activitats per a tothom
Les activitats que formen part de Programa Institucional Universitat a l’Abast responen al desenvolupament de tres línies d’actuació diferenciades i alhora complementàries:
 
Accés de persones majors de 50 anys que vulguin cursar uns ensenyaments universitaris. Les activitats formatives que es poden cursar a través del pla formatiu Aprenent al Campus són les següents:
1. Assignatures de titulació.
2. Activitats pròpies: Cicle Seminaris a l’Abast i Monogràfics a l’Abast.
 
La UAB, a través del programa Universitat a l’Abast, té sota la seva tutela diferents Aules de Extensió Universitària per la Gent Gran, associacions que tenen com objectiu principal oferir formació dirigida específicament a aquest grup de persones en l’entorn de vida més proper.
 
  • Aprenent a la teva Ciutat
Activitats formatives sobre aspectes d’actualitat dutes a terme a diverses poblacions de Catalunya. 

D’altra banda, el Programa Institucional Universitat a l’Abast participa en diferents fòrums sobre l’envelliment i la formació al llarg de la vida, com ara el Consell Assessor Municipal d’Universitats i el Consell Municipal de Benestar Social, tots vinculats a l’Ajuntament de Barcelona; el Grup de Treball de Programes Sènior de la Xarxa Vives d’Universitats, o l’Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores,). Té a més experiència en el disseny i execució de projectes vinculats a la promoció de l’Envelliment Actiu, en col·laboració amb diferents administracions locals i entitats de l’entorn.

ORGANITZACIÓ:
Escola de Postgrau - UAB
www.uab.cat/postgrau 

EQUIP:
Dr. Santiago Guerrero Boned. Coordinador acadèmic
Sr. Sergi Arenas i Guarch. Coordinador tècnic
www.uab.cat/abast
universitat.abast@uab.cat