Universitat a l'Abast A través de l’Escola de Postgrau, la UAB ha obert les portes a tota la població, sense límits generacionals, socials ni geogràfics.

Matriculació i informació acadèmica

1. Informació acadèmica

  • Els estudis cursats a través del programa la Universitat a l’Abast, tot i que són exactament els mateixos que els dels alumnes “convencionals”, no tenen validesa acadèmica. Això ens permet no haver de demanar cap titulació prèvia ni fer cap prova d’accés.
  • Per la mateixa raó, l’avaluació és voluntària. L’alumne és qui marca el seu ritme de treball durant l’assignatura. Tot i que recomanem la implicació a la dinàmica proposada pel professorat, els treballs i exàmens no són obligatoris.


2. Matriculació
 

  • No hi ha un mínim ni un màxim d’assignatures per cursar. També pots cursar assignatures provinents de diferents titulacions.
  • Com a norma general, s’admet fins un total de cinc alumnes del programa Aprenent al Campus per assignatura.
  • Es molt recomanable matricular les assignatures de tant del primer com del segon semestre en el període ordinari de matriculació. Abans del segon semestre s'obrirà un període extraordinari de matriculació, però no es garanteix que quedin places disponibles de les assignatures desitjades.
  • El preu total de la matrícula s’estableix en funció del nombre de crèdits matriculats. A aquest import s’hi ha de sumar les taxes administratives corresponents a la gestió de la matriculació i expedient, vàlides per a tot el curs acadèmic. Pots consultar els preus dels crèdits i les taxes administratives a l'apartat "Preu dels estudis" de l'oferta formativa.

 

3. Període i horaris de matriculació 2024-2025  

  • Matrícula virtual: del 25 de juliol, a les 10 hores; al 3 de setembre, a les 23,59 hores. Descarrega aquí les instruccions per a la matriculació virtual
  • Matriculació presencial: 29 i 30 de juliol, 2 i 3 de setembre, de 10 a 14h, a l’Escola de Postgrau, amb reserva de cita (torns disponibles a partir del 23 de juliol, en el següent enllaç
  • Període extraordinari (2n semestre): Del 27 al 31 de gener.

→ Per tal de garantir un funcionament normalitzat amb el calendari de les facultats, no és permet la matriculació fora dels períodes establerts.