Universitat a l'Abast A través de l’Escola de Postgrau, la UAB ha obert les portes a tota la població, sense límits generacionals, socials ni geogràfics.

Enllaços recomanats

Algunes adreces d'interès

 

Escola de Postgrau - UAB

L'Escola de Postgrau coordina, gestiona i impulsa l'oferta formativa de formació continuada de la UAB. Està concebuda com un punt d'intercanvi entre estudiants, professors, investigadors i professionals de prestigi reconegut. L'Escola de Postgrau va impulsar la creació del programa institucional Universitat a l'Abast, que continua acollint. 

 

Fundació Salut i Envelliment - UAB

La Fundació Salut i Envelliment de la UAB té com a missió, entre d'altres, aprofundir en el coneixement dels diferents aspectes relacionats amb l’envelliment per tal de millorar la qualitat de vida de les persones grans i promoure actuacions que contribueixin a l’adaptació de les societats i de les persones als reptes que plantegen els canvis demogràfics

 

Fundació Autònoma Solidària

La Fundació Autònoma Solidària té com a missió el contribuir a la construcció d’una universitat més solidària i més compromesa amb la realitat social, mitjançant la promoció de la participació voluntària de la comunitat universitària com a instrument per a la integració de col·lectius en risc d’exclusió.

 

Agrupació d’Aules de Formació Permanent per a la Gent Gran de Catalunya (AFOPA)

AFOPA és una entitat sociocultural sense ànim de lucre, declarada d’utilitat pública l’any 2001 pel Ministeri de l’Interior. Es dedica essencialment a promoure i difondre la cultura a través de les Aules d'Extensió Universitària per a la gent gran que acull com a fedecació, distribuïdes arreu de Catalunya.

 

Asociación Estatal De Programas Universitarios Para Mayores (AEPUM)

L’Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores (AEPUM) és una entitat d’àmbit estatal constituïda per universitats públiques i privades. Té com a finalitat primera fomentar els programes educatius per a la gent gran en l’àmbit universitari, contribuint al desenvolupament formatiu i cultural de les persones d'aquest grup d'edat.

 

Ajuntament de Barcelona

 • Gent Gran

  Web vinculada al Estratègia cobre canvi demogràfic i envelliment 2018 - 2030 de l’Ajuntament de Barcelona, amb informacions relacionades amb la promoció de l’envelliment actiu i saludable.

 • Observatori social Barcelona

  L'Observatori Social Barcelona té com a objectius conèixer i avaluar la situació i l'evolució de les condicions de vida de la població, la realitat dels diferents col·lectius i l'evolució dels fenòmens i processos socials que afecten a la qualitat de vida de les persones i a la cohesió social de Barcelona, a més de difondre i compartir coneixements.

 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya

 • Gent Gran

  Espai de difusió sobre l’àmbit de l’envelliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’informar sobre diferents recursos i serveis a l’abast, alhora que pretén impulsar iniciatives que promoguin la participació, la sensibilització social i la defensa dels drets de les persones grans.

 • Dixit

  Iniciativa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que s'adreça als i les professionals dels serveis socials per promoure la gestió i la difusió del coneixement en l'àmbit del benestar social, els drets de ciutadania i la promoció de l’autonomia personal i la prevenció de la dependència.

 

Espacio Mayores. IMSERSO

Portal científic d’accés lliure i gratuït especialitzat en gerontologia i geriatria, desenvolupat pel Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i l’Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) i dirigit a l’àmbit acadèmic i científic, els professionals dels serveis socials, les persones grans i la societat en general.

 

Envejecimiento en Red - CSIC 

Difusió d’experiències innovadores sobre investigació en envelliment i iniciatives socials i empresarials. La seva finalitat és promoure la participació activa i el debat entre el sector gerontològic i geriàtric, públic i privat, i els ciutadans i ciutadanes interessades en les persones grans, a través de xarxes socials, espais col·laboratius (blocs), i mitjans de comunicació, entre altres mitjans de difusió online i offline (butlletins, publicacions...).