Universitat a l'Abast A través de l’Escola de Postgrau, la UAB ha obert les portes a tota la població, sense límits generacionals, socials ni geogràfics.

Persones destinatàries

Què cal per a estudiar a la Universitat a l’Abast?

Haver fet 50 o més anys durat el curs acadèmic.


Què no cal?

No cal cap formació prèvia ni cap titulació.

No cal fer cap prova d’accés.

Els estudis que es fan a través del programa la Universitat a l’Abast, tot i que són exactament els mateixos que els dels alumnes “convencionals”, no tenen validesa acadèmica. Això ens permet no haver de demanar cap títol previ ni fer cap prova d’accés.

Per la mateixa raó, l’avaluació és voluntària. L’alumne és qui marca el seu ritme de treball durant l’assignatura. Tot i que recomanem la implicació en la dinàmica proposada pel professorat, la realització de treballs i exàmens és opcional.