Universitat a l'Abast A través de l’Escola de Postgrau, la UAB ha obert les portes a tota la població, sense límits generacionals, socials ni geogràfics.

Associació d'estudiants Plus Actiu

Col·lectiu d'estudiants del pla formatiu Aprenent al Campus

Un grup d’estudiants de la Universitat a l’Abast formaren fa uns anys el col·lectiu Plus Actiu.
Els objectius principals d’aquest col·lectiu són:

  • Promoure les relacions personals.
  • Establir contactes entre els estudiants.
  • Facilitar la integració dels nous estudiants del programa.
  • Intercanviar informació i experiències respecte a les assignatures cursades.

Les activitats que s’organitzen són majoritàriament de caràcter cultural i lúdic: visites a museus, ciutats i monuments, assistència a concerts o al teatre, tertúlies, caminades per espais naturals, etc.
La pertinença al col·lectiu és oberta a tots els alumnes de la Universitat a l’Abast i no està subjecta a cap quota econòmica.

Contacte: plus.actiu@uab.cat