Enquesta d'inserció laboral


Des de l'any 2001, les universitats catalanes, en col·laboració amb AQU Catalunya, realitzen cada tres anys l'enquesta conjunta d'inserció laboral als seus graduats i graduades