Trāmits per a estudiants de la UE

Els professors i els estudiants ciutadans de la Unió Europea no necessiten fer cap tràmit administratiu abans d'arribar a l'Estat espanyol. Quan hi arribin, han d'adreçar-se a l'International Support Service de la UAB, situat a la Plaça Cívica del Campus de Bellaterra, on se'ls proporcionarà el Welcome Pack juntament amb tota la informació que puguin necessitar per facilitar-los l'arribada.

D'acord amb la legislació vigent (full 102), tots els estudiants que pertanyin a un estat membre de la Unió Europea o un altre estat que formi part de l'Acord sobre l'espai econòmic europeu, així com la Confederació Suïssa, i que tinguin la intenció de residir a l'Estat espanyol per a un període superior a tres mesos, han de sol·licitar obligatòriament la inscripció al Registre Central d'Estrangers, on obtindran un certificat de registre i un número d'identificació d'estranger (NIE).

Cal fer el registre personalment a la comissaria de la Policia Nacional a la ciutat de residència.

La documentació que han d'aportar és la següent:

- 2 còpies del formulari de registre (EX18).
- Passaport vigent o targeta d'identitat del seu país: original més fotocòpia.

A l'International Support Service es facilita tota la informació sobre la documentació necessària i l'adreça de la comissaria de policia més propera a la residència de la persona interessada.

Més informació:
International Support Service (ISS)
Edifici Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General, Plaça Cívica
Campus de Bellaterra
Tel. + 34 93 581 22 10
Fax + 34 93 586 80 25
A/e: international.support@uab.cat

Horari:
De dilluns a divendres de les 9.30 a les 15 h.