Sense titulació

Sense titulació

Professionals del sector: excepcionalment, en algunes diplomatures de postgrau es pot autoritzar l'accés a persones sense titulació universitària que per una causa justificada (perquè són professionals relacionats amb l'àmbit de coneixement del curs o perquè per interès personal o per altres raons tenen coneixements suficients) siguin considerades aptes per a seguir amb normalitat les classes. En cas de superar-lo, podràs optar a un certificat signat pel rector de la UAB. Aquesta possibilitat només s'aplica, excepcionalment, a les diplomatures de postgrau, però no als màsters.

Per a sol·licitar-lo hauràs d'emplenar una declaració en què acceptes formalment que, en comptes del títol de postgrau, obtindràs un certificat d'aprofitament.


Sol·licitud d'admissió a diplomatura de postgrau sense titulació universitària