Renovaciķ de targeta

Consulta l'estat del teu expediente a l'enllaç següent: 
https://sede.administracionespublicas.gob.es/login

Documents:

1. Taxa de residència: La TAXA s'haurà pagar abans de presentar la sol·licitud de renovació i aportar una còpia del justificament de pagament juntament amb la resta de la documentació. El fet de pagar-la no implica la concessió automàtica de la renovació però no serà possible resoldre favorablement la sol·licitud mentre no consti el pagament de les taxes corresponents. Si teniu problemes per descarregar aquest PDF, trobareu el document al final d'aquesta pàgina.

2. Imprès oficial: Formulari Ex-00 (original + 1 còpia). Si teniu problemes per descarregar aquest enllaç, trobareu el document també al final d'aquesta pàgina.

3. Passaport en vigor i fotocòpia

4. Fotocòpia Targeta d'Autorització d'Estada per Estudis (per les dues cares)

5. Fotocòpia sol·licitud matrícula compulsada (+ rebut de pagament o credencial de becari): sol·licitar duplicat de la transacció bancària al Banc. En el cas d'estudiants de màster oficial o doctorat, aquests podran sol·licitar rebut de pagament a l'Escola de Postgrau.

6. Fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic del curs anterior, en el cas d'haver realitzat cursos, o carta del tutor / - ao director / -a de la tesi (trobareu el model al final de la pàgina), en cas d'estar realitzant un període de investigació o la tesi doctoral.

7. En cas de canvi de domicili, s'haurà de presentar el nou Certificat d'empadronament.

8. Mitjans econòmics (es pot consultar la taula aquí).

9. Fotocòpia del contracte d'assegurança de malaltia que cobreixi durant l'estada a Espanya les despeses mèdiques -si escau - associats a un accident o malaltia.
 

A partir del 25 de juny del 2013, la targeta sanitària de la Seguretat Social no serà considerada com acreditació d'assegurança mèdica per a la renovació del NIE. Serà necessari un "Document acreditatiu de dret a assistència mèdica".

Aquest pot sol·licitar-se a les oficines de l'Institut Nacional de la Seguretat Social. En cas de no poder acreditar-ho, serà necessària una assegurança mèdica privada.

En cas de contractar una assegurança de salut privada, aquesta ha de tenir una cobertura mínima de 100.000 euros en prestacions bàsiques (hospitalització, etc), sense carència ni copagaments  
 
La corredoria d'assegurances ÓMNIBUS Europe ofereix una assegurança adreçada als estudiants que arriben a l'Autònoma, investigadors i professors vinculats formalment a la UAB i cobreix les despeses mèdiques per malaltia, accident, repatriació i trasllat sanitari, entre d'altres.

En el següent enllaç trobareu tota la informació sobre les cobertures i preu, a més tenen la possibilitat de contractar l'assegurança online.
Assegurança CUM LAUDE MOVILIDAD "IN"

IMPORTANT: Per poder contractar aquesta assegurança cal estar matriculat a la UAB. Per tant has d'omplir la sol·licitud amb el teu NIU (el número d'identificació d'estudiants matriculats, investigadors o professors a la UAB), NIA (el número d'identificació d'estudiants, investigadors o professors admesos a la UAB) o NIP (el nombre de identificació d'estudiants internacionals d'intercanvi).
 

Més informació:
International Support Service (ISS)
Edifici Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General, Plaça Cívica
Campus de Bellaterra
Tel. + 34 93 581 22 10
Fax + 34 93 586 80 25
E-mail: international.support@uab.cat

Horari:
de dilluns a divendres, de les 9.30 a les 15 hores

 Documentació:

Certificat Justificaciķ Acadčmica
Tasa Renovaciķn NIE
Cobertura CUM LAUDE MOVILIDAD "IN"