Màsters i Diplomes de Formació Permanent Més de 400 màsters i diplomes per fer un pas endavant en la teva carrera professional. Tria futur, tria UAB.

Legalitzacions de títols

Legalitzacions de títols

A continuació trobaràs tota la informació necessària tant per saber com legalitzar el teu títol obtingut a l'estranger com per legalitzar la teva titulació espanyola per a l'estranger.

La legalització és el tràmit que correspon al reconeixement oficial de la documentació estrangera.

Països en els que són d'aplicació les directives del Consell de la Unió Europea sobre reconeixement de títols:
Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Holanda, Hongria, Irlanda, Islàndia , Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Suècia. També Suïssa, por acord bilateral amb la UE.

Per als documents expedits en aquests països no serà necessària la legalització.

Països que han subscrit el Conveni de La Haia del 5 d'Octubre de 1961
Els països que consten en aquest apartat i que siguin membres de la Unió Europea es regiran pel punt 1 d'aquesta informació.

Relació d'estats signants del conveni de La Haia

Per a legalitzar els documents d'aquests països és suficient que les Autoritats competents del citat país extenguin l'oportuna postil·la.

La resta dels Països no inclosos en els apartats anteriors
Es legalitzaran els documents per via diplomàtica, per a això s'hauran de presentar a:

1. El Ministeri d'Educació del país d'origen.
2. El Ministeri d'Afers Exteriors del país on es van expedir aquests documents.
3. La representació diplomàtica d'Espanya en aquell país.

Els documents expedits per Autoritats diplomàtiques o consulars d'altres països a Espanya s'hauran de legalitzar al Ministeri Espanyol d'Afers Exteriors.

Traducció Oficial
Quan hagis d'aportar documentació estrangera oficial a la UAB, has de tenir en compte la llengua en què ha estat expedida i també el procediment administratiu que inicies (1 o 2):
1) Procediment d'homologació de títol estranger: en aquest procediment els documents expedits en idiomes diferents del català o el castellà s'han d'acompanyar de traducció oficial al català o al castellà feta per un traductor o traductora jurat degudament autoritzat o inscrit a Espanya. Consulta la llista actualitzada dels traductors jurats nomenats pel Ministeri d'Assumptes Exteriors i de Cooperació espanyol.
2) En la resta de casos has de tenir en compte la llengua en què ha estat expedida la documentació que aportes:

 • Documents expedits en català, castellà o anglès: no cal la traducció oficial dels documents expedits en català, castellà o anglès.
 • Documents expedits en francès, italià o portuguès: la Universitat Autònoma de Barcelona accepta una traducció efectuada pel Servei de Llengües de la UAB dels documents expedits en francès, italià o portuguès, o també una traducció jurada.
 • Documents expedits en altres idiomes: els documents expedits en altres idiomes s'han d'acompanyar d'una traducció al català o al castellà feta per un traductor o traductora jurat degudament autoritzat o inscrit a Espanya. Consulta la llista actualitzada dels traductors jurats nomenats pel Ministeri d'Assumptes Exteriors i de Cooperació espanyol.

Legalització de títols propis expedits per la UAB:

Si el document ha de sorgir efectes en un país que ha subscrit el Conveni de l'Haia, hauràs de realitzar els següents tràmits, en aquest ordre:

 1. Notari Sr. Teodoro López Cuesta (reconeixement de signatura)
 2. Col·legi Oficial de Notaris de Catalunya (reconeixement de signatura)

Si el document ha de sorgir efecte en un país que no ha subscrit el Conveni de l'Haia, hauràs de realitzar tots els següents tràmits, en aquest ordre:

 1. Notari Sr. Teodoro López Cuesta (reconeixement de signatura)
 2. Col·legi Oficial de Notaris de Catalunya (reconeixement de signatura)
 3. Ministeri de Justícia (legalització)
 4. Ministeri d'Assumptes Exteriors (legalització)
 5. Representació diplomàtica o consular a Espanya del país on hagi de sorgir efectes el document (reconeixement de les signatures precedents)

Adreces postals i contacte de les institucions:

 • Ministeri de Justícia
  Secció de Legalitzacions
  Bolsas, 8
  Madrid
  Tel. 902 007 214
  www.mjusticia.gob.es
 • Ministeri d'Assumptes Exteriors
  Juan Mena, 4
  Madrid
  Tel. 91 379 1610 / 1700
  www.maec.es
 • Notari Sr. Teodoro López Cuesta
  Av. Primavera, 7
  08290 Cerdanyola del Vallès
  Tel. 93 692 50 00
 • Col·legi Oficial de Notaris de Catalunya
  Notariat, 4
  08001 Barcelona
  Tel. 93 317 48 00
  www.notarisdecatalunya.org/