Avisos per a estudiants extracomunitaris

AVISOS! 

Els estudiants extracomunitaris titulars d'un permís d'estada en vigor d'un altre país de la UE i que sol·licitin una mobilitat a Espanya han de demanar una declaració d'entrada a la comissaria de la Policia Nacional en un termini de 72 hores hàbils si el seu passaport no ha estat segellat en el moment d'entrar a Espanya.

  

 

 

Més informació:
International Support Service (ISS)
Edifici Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General, Plaça Cívica
Campus de Bellaterra
Tel. + 34 93 581 22 10
Fax + 34 93 586 80 25
A/e: international.support@uab.cat

Horari:
De dilluns a divendres, de les 9.30 a les 15 h.