Curs propedèutic presencial de matemàtiques 2024-2025

Imatge Propedèutic Matemàtiques


L’objectiu fonamental del Curs Propedèutic de Matemàtiques és situar als futurs estudiants de tots els graus impartits a la Facultat (Economia, ADE, Economia en anglès, ADE en anglès, ADE+Dret, Comptabilitat i Finances i Empresa i Tecnologia) en un nivell adequat de Matemàtiques que els permeti seguir amb més fluïdesa les assignatures de Matemàtiques (I i II) que s’imparteixen durant el primer i segon semestre del primer curs de totes les titulacions de la Facultat.

La docència de les assignatures de matemàtiques als graus de la Facultat parteix d'un nivell que es considera mínim i que s'assoleix havent superat els continguts de matemàtiques de Batxillerat. Es recomana aquest curs a tots els futurs estudiants que consideren requereixen un reforç addicional en matemàtiques per tal d’afrontar les assignatures en aquest àmbit. És per això que aquest curs està especialment recomanat per a:

  • Estudiants procedents de mòduls formatius de grau superior.
  • Estudiants procedents d’altres vies d’accés (majors de 25 anys, estudiants que es reincorporen, etc.).
  • Estudiants que no han cursat matemàtiques al batxillerat.
  • Estudiants amb nota de matemàtiques a les PAU o batxillerat per sota d’un 6,5.

Addicionalment, el curs pot ser d’interès per tots aquells estudiants que, tot i no trobar-se en cap dels grups anteriors, volen reforçar els seus coneixements de matemàtiques i assegurar l’inici de curs amb una posada a punt que els permeti obtenir resultats òptims.

 

L’objectiu fonamental d'aquest curs és situar al futur alumne dels graus d'Administració i Dircció d'Empreses (ADE), ADE en anglès, Economia, Economia en anglès, Comptabilitat i Finances, Empresa i Tecnologia i ADE+Dret de la Facultat d'Economia i Empresa en el nivell adequat de Matemàtiques per tal d'assegurar els coneixements bàsics necessaris per a seguir les assignatures de Matemàtiques I i II que s’imparteixen durant el primer i segon semestre del primer curs dels esmentats graus.

Com sabem, a cada centre educatiu d'on els estudiants perocedeixen abans d'arribar a la universitat, és dóna més importància a uns aspectes davant uns altres, i els diferents temes es cobreixen de forma diferent. A més, els coneixements adquirits també depenen de l'interès personal, la facultat i l'esforç dels estudiants. Així, aquest curs no pretén ser una versió “ràpida” d’ambdós cursos sinó una posta a punt de quins són els conceptes matemàtics bàsics que permetran a l’alumne un seguiment correcte de les assignatures.

CONTINGUT

TEMA 1. Repàs de conceptes bàsics

1.1. Repàs de càlculs algebraics
1.2. Nombres reals: intervals, conjunts, valor absolut, desigualtats

TEMA 2. Anàlisi de funcions

2.1. Tipologia de funcions
2.2. Límits i continuïtat
2.3. Regles i mecanismes de derivació
2.4. Representació gràfica de funcions: domini, rang, simetries, continuïtat, creixement, decreixement, concavitat, convexitat, punts d’inflexió, candidats a màxims i mínims

TEMA 3. Integració

3.1. El concepte d’integral
3.2. Les primitives
3.3. Integrals indefinides i definides


ORGANITZACIÓ DEL CURS

  • El curs es dividirà en 5 sessions de 4 hores  (amb un descans de 15 minuts al mig de cada sessió).
  • Les dues primeres hores de cada sessió es faran en una aula on s’explicaran els conceptes matemàtics i es resoldran exercicis en la pissarra
  • La segona part de cada sessió es farà, després del descans, a l’aula d’informàtica, on s’utilitzaran els programes WolframAlpha i Geogebra.


Nota important

Aquest curs no es pot convalidar per cap de les assignatures dels diferents graus de la Facultat.

Inscripció:

Heu d’emplenar online el formulari  que trobareu al web de la Facultat i hi heu d’adjuntar el comprovant de pagament. Data límit per fer la inscripció: 26 de juliol de 2024.

Preu i pagament:

60 €. Forma de pagament: ingrés o transferència al compte CaixaBank ES72 2100 5000 5102 0032 0181. Heu de fer constar a l'ingrés el vostre nom.
        
Places limitades!!

NOTA: Si no hi ha un mínim de persones matriculades es pot suprimir el curs, tot retornant l’import satisfet pels alumnes.

 

El curs s’organitzarà en sessions de 4 hores de classe (amb un descans  de 15’ al mig de cada sessió). Les sessions seran de 16 a 20.15 h.

Calendari: del 2 al 6 de setembre.

Les classes s’impartiran a l’aula 22 i aula d’informàtica 25-26 de la Facultat d’Economia i Empresa, al Campus de Bellaterra.

Es podrà consultar la llista d’admesos a partir del dia 29 de juliol al web de la Facultat (www.uab.cat/economia-empresa/).