Curs propedèutic presencial de matemàtiques 2020/21

Imatge Propedèutic Matemàtiques


L’objectiu fonamental del Curs Propedèutic de Matemàtiques és situar als futurs estudiants de tots els graus impartits a la Facultat (Economia, ADE, Economia en anglès, ADE en anglès, ADE+Dret, Comptabilitat i Finances i Empresa i Tecnologia) en un nivell adequat de Matemàtiques que els permeti seguir amb més fluïdesa les assignatures de Matemàtiques (I i II) que s’imparteixen durant el primer i segon semestre del primer curs de totes les titulacions de la Facultat.

La docència de les assignatures de matemàtiques als graus de la Facultat parteix d'un nivell que es considera mínim i que s'assoleix havent superat els continguts de matemàtiques de Batxillerat. Es recomana aquest curs a tots els futurs estudiants que consideren requereixen un reforç addicional en matemàtiques per tal d’afrontar les assignatures en aquest àmbit. És per això que aquest curs està especialment recomanat per a:

  • Estudiants procedents de mòduls formatius de grau superior.
  • Estudiants procedents d’altres vies d’accés (majors de 25 anys, estudiants que es reincorporen, etc.).
  • Estudiants amb nota de matemàtiques a les PAU per sota d’un 6.
Addicionalment, el curs pot ser d’interès per tots aquells estudiants que, tot i no trobar-se en cap dels grups anteriors, volen reforçar els seus coneixements de matemàtiques i assegurar l’inici de curs amb una posada a punt que els permeti obtenir resultats òptims.

 

L’objectiu fonamental d'aquest curs és situar al futur alumne dels graus d'Administració i Dircció d'Empreses (ADE), ADE en anglès, Economia, Economia en anglès, Comptabilitat i Finances, Empresa i Tecnologia i ADE+Dret de la Facultat d'Economia i Empresa en el nivell adequat de Matemàtiques per tal d'assegurar els coneixements bàsics necessaris per a seguir les assignatures de Matemàtiques I i II que s’imparteixen durant el primer i segon semestre del primer curs dels esmentats graus.

Com sabem, a cada centre educatiu d'on els estudiants perocedeixen abans d'arribar a la universitat, és dóna més importància a uns aspectes davant uns altres, i els diferents temes es cobreixen de forma diferent. A més, els coneixements adquirits també depenen de l'interès personal, la facultat i l'esforç dels estudiants. Així, aquest curs no pretén ser una versió “ràpida” d’ambdós cursos sinó una posta a punt de quins són els conceptes matemàtics bàsics que permetran a l’alumne un seguiment correcte de les assignatures.

CONTINGUT

TEMA 1. Repàs de conceptes bàsics

1.1. Repàs de càlculs algebraics
1.2. Nombres reals: intervals, conjunts, valor absolut, desigualtats

TEMA 2. Anàlisi de funcions

2.1. Tipologia de funcions
2.2. Límits i continuïtat
2.3. Regles i mecanismes de derivació
2.4. Representació gràfica de funcions: domini, rang, simetries, continuïtat, creixement, decreixement, concavitat, convexitat, punts d’inflexió, candidats a màxims i mínims

TEMA 3. Integració

3.1. El concepte d’integral
3.2. Les primitives
3.3. Integrals indefinides i definides


ORGANITZACIÓ DEL CURS

  • El curs s'organitzarà en 8 sessions de 4:00 hores de classe (amb un descans de 15' al mig de cada sessió).
  • Les sessions incorporaran components teòrics i pràctics, els quals es desenvoluparan a través de sessions guiades pel professor o professora, resolució d'exercicis (de forma guiada o treball autònom) i ús de programari informàtic (WolframAlpha, Symbolab, ACME, etc.), fet pel qual és imprescindible que els estudiants portin ordinador portàtil o tablet.
  • Per consolidar els coneixements, l'alumne haurà de resoldre de forma no presencial exercicis de correcció automàtica (aprox. 1 hora de treball autònom).


DATES I HORARIS

El curs s'organitzarà en sessions de 4:00 hores de classe (amb un descans de 15' al mig de cada sessió). Les sessions seran de 10 a 14:00 hores pel grup de matí i de 15 a 19:00 hores pel grup de tarda.

Calendari al campus de Bellaterra: del 14 al 23 de setembre (ambdós inclosos).
Calendari al campus de Sabadell: del 14 al 23 de setembre (ambdós inclosos).

La distribució per grups es farà per nota d’accés, en funció de la capacitat dels grups. Es podrà consultar la distribució dels grups a partir del dia 11 de setembre al web de la Facultat (www.uab.cat/economia-empresa/).


LLOC

Les classes s’impartiran a l'aula 18 de la Facultat d’Economia i Empresa al campus de Bellaterra, i a l’aula 12-13 de la Facultat d’Economia i Empresa al campus de Sabadell.


Nota important

Aquest curs no es pot convalidar per cap de les assignatures dels diferents graus de la Facultat.
 
 


Inscripció
 
Heu d'emplenar el formulari on-line i adjuntar-hi el comprovant de pagament. Període per formalitzar la inscripció: del 7 al 10 de setembre de 2020 a les 15:00h.                      

Preu

90 €. Forma de pagament: ingrés o transferència al compte del BBVA ES2801826035450201614998. Heu de fer constar a l'ingrés el vostre nom.


 
 

 

 

Professor Aula Campus Grup Horari Llistat d'alumnes (NOU)
Ricard Esparza Masana 18 Bellaterra 1 (cat/cas) 15-19h .pdf
Maria del Mar Gómez Pujalte 11 (canvi aula) Sabadell 2 (cat/cas) 10-14h .pdf