Curs propedèutic presencial de matemàtiques 2019/20

Imatge Propedèutic Matemàtiques


L’objectiu fonamental del Curs Propedèutic de Matemàtiques és situar als futurs estudiants de tots els graus impartits a la Facultat (Economia, ADE, Economia en anglès, ADE en anglès, ADE+Dret, Comptabilitat i Finances i Empresa i Tecnologia) en un nivell adequat de Matemàtiques que els permeti seguir amb més fluïdesa les assignatures de Matemàtiques (I i II) que s’imparteixen durant el primer i segon semestre del primer curs de totes les titulacions de la Facultat.

La docència de les assignatures de matemàtiques als graus de la Facultat parteix d'un nivell que es considera mínim i que s'assoleix havent superat els continguts de matemàtiques de Batxillerat. Es recomana aquest curs a tots els futurs estudiants que consideren requereixen un reforç addicional en matemàtiques per tal d’afrontar les assignatures en aquest àmbit. És per això que aquest curs està especialment recomanat per a:

  • Estudiants procedents de mòduls formatius de grau superior.
  • Estudiants procedents d’altres vies d’accés (majors de 25 anys, estudiants que es reincorporen, etc.).
  • Estudiants amb nota de matemàtiques a les PAU per sota d’un 6.
Addicionalment, el curs pot ser d’interès per tots aquells estudiants que, tot i no trobar-se en cap dels grups anteriors, volen reforçar els seus coneixements de matemàtiques i assegurar l’inici de curs amb una posada a punt que els permeti obtenir resultats òptims.