Formació

Preus, descomptes i facilitats de pagament

Descomptes

 • 3% de descompte per el pagament únic (en el termini de10 dies)  del import final de la matrícula (exclosos els crèdits reconeguts).
 • Descomptes* del 50% preu públic o 100% per a a membres de família nombrosa
 • Descompte* del 100% preu públic per al grau de discapacitat igual o superior al 33%
 • Descompte del 100% preu públic per matrícula d'honor a COU o Premi Extraodinari de Batxillerat o de Cicles Formatius de Grau Superior
 • Descompte del 100% del preu públic d'un nombre de crèdits equivalent als de l'assignatura que s'obté una matrícula d'honor.

  Segons Decret Preus públics generalitat de Catalunya

Consulta tots els descomptes

Beques i ajuts

Beca del Ministeri d'Educació i Formació Professional: deducció d'un 100% del preu públic dels crèdits matriculats. L'administració que s'encarrega de gestionar les sol·licituds a Catalunya és l'AGAUR.

Beques de suport a activitats de promoció i comunicació: Les beques de col·laboració FUAB estan dirigides als estudiants de Grau, que hagin superat com a mínim 60 crèdits, per realitzar tasques de suport a diferents activitats promocionals del centre.

Consulta totes les beques i ajuts

Fragmentació de pagament i finançament

L'import total de la matrícula es pot pagar en 2 terminis:

 • 1r pagament: 60% de l’import.
 • 2n pagament: 40% de l’import.

A més terminis, es farà mitjançant finançament bancari (financera BancSabadell), els interessos els assumeix el centre (vigents a partir del mes de març 2023 fins febrer del 2024):

 • 3 mesos sense interessos (comissió d'obertura del 0%).
 • 4 mesos sense interessos (comissió d'obertura del 0,50%).
 • 5 mesos sense interessos (comissió d'obertura del 0,75%).
 • 6 mesos sense interessos (comissió d'obertura del 1,25%).
 • 8 mesos sense interessos (comissió d'obertura del 1,75%).
 • 9 mesos sense interessos (comissió d'obertura del 2,50%).

En cas que no es concedeixin el finançament bancari, el Centre facilitarà el fraccionament del pagament amb els mateixos terminis i condicions que la financera.