Grau en Prevenció i Seguretat Integral

Formació oficial en la gestió coordinada i preventiva de riscos per accedir professionalment a tots els sectors de la prevenció i la seguretat pública i privada i de la salut i prevenció (health and safety)

Informació general

Vídeo del Grau de Prevenció i Seguretat Integral

El grau en Prevenció i Seguretat Integral et capacita per desenvolupar la carrera professional en els tres grans sectors de la prevenció i la seguretat: el públic, el privat i el de la salut i la prevenció.

Els estudis oficials, els primers acreditats per l'AQU a l'Estat espanyol, proporcionen:

 • Seguretat pública i privada
 • Prevenció de riscos laborals
 • Plans de seguretat
 • Ciberseguretat
 • Compliance
 • Gestió de la seguretat
 • Medi ambient i qualitat
 • Així com en totes les matèries necessàries per tal d’oferir una resposta integral als conflictes

Què t’ofereix el grau i l’Escola de Prevenció?

 • Una visió multidisciplinària, preventiva i professionalitzadora de la seguretat
 • Múltiples sortides laborals en seguretat pública i privada
 • 95% d’inserció laboral, 73% en càrrecs directius o tècnics
 • Pràctiques remunerades i borsa de treball
 • Habilitacions professionals:
  • Menció de Seguretat Laboral: per ser tècnic superior en les tres especialitats (higiene, ergonomia i seguretat industrial)
  • Menció de Direcció de Seguretat Privada i Investigació Privada: per exercir com a cap de seguretat, director de seguretat i detectiu privat
 • Mobilitat internacional
 • Flexibilitat horària
 • Tracte personalitzat

El grau es pot cursar també en modalitat en línia.

Sortides professionals

- Riscos laborals: tècnic superior amb les tres especialitats (higiene, ergonomia i seguretat industrial)
- Assessorament i consultoria a empreses i administracions públiques
- Ciberseguretat
- Protecció de dades
- Risc tecnològic
- Seguretat ciutadana
- Proteccció civil
- Trànsit i seguretat viària
- Qualitat
- Medi ambient
- Prevenció d'incendis
- Gestor de la comunicació
- Continuïtat del negoci
- Responsable de compliment (compliance officer)
- Director de seguretat privada
- Cap de seguretat privada
- Detectiu
- Accés, segons els sistemes de selecció de les diferents administracions públiques, a les forces i els cossos de seguretat, extinció d'incendis o protecció civil.

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Prevenció i Seguretat Integral Accedir a l'apartat de El grau en xifres

Més informació