Pla d'estudis Grau en Prevenció i Seguretat Integral

Campus virtual i altres espais

El campus virtual/moodle és una eina fonamental que facilita la interacció entre el professorat i els estudiants, i permet:
- plantejar amb una certa antelació els punts de reflexió de les matèries,
- posar a disposició dels estudiants els materials necessaris per al seguiment de les diferents disciplines
- obrir fòrums de discussió davant un tema complet.

Equipaments

FUAB formació disposa de les següents instal·lacions per a la realització de la seva activitat docent:

- Aules de docència:
2 Aules amb capacitat per 90 alumnes, 1 Aula amb capacitat per 82 alumnes, 1 Aula amb capacitat per 76 alumnes, 1 Aula amb capacitat per 71 alumnes, 1 Aula amb capacitat per 60 alumnes, 1 Aula amb capacitat per 57 alumnes, 1 Aula amb capacitat per 54 alumnes, 1 Aula amb capacitat per 49 alumnes, 1 Aula amb capacitat per 42 alumnes, 1 Aula amb capacitat per 32 alumnes, 2 Aules amb capacitat per 30 alumnes, 2 Aules amb capacitat per 28 alumnes, 4 Aules amb capacitat per 27 alumnes, 1 Aula amb capacitat per 25 alumnes

- Aula d’estudi:
1a sala d'estudi de 40 m2 amb dotació de 9 estacions de treball i dues impressores multifuncions.

- Aules d’informàtica:
Tres aules de 70 m2, una equipada amb 36 estacions de treball i dues amb 25 estacions de treball cadascuna.

- Xarxa WiFi

- Equips multimèdia a cada aula (ordinador, projector i sistema de so) i pissarra.

Serveis UAB
Els estudiants poden accedir a tots els serveis del Campus UAB. A més dels propis d'un gran centre universitari, la Universitat Autònoma de Barcelona també compta amb un ampli ventall de serveis i comerços per respondre a les necessitats de professorat i estudiants, tant de la seva vida acadèmica com del lleure i de la vida quotidiana.