Pla d'estudis Grau en Prevenció i Seguretat Integral

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/ada en Prevenció i Seguretat Integral

Horaris

La docència s’imparteix a la tarda, existint la possibilitat de fer les classes desdoblades en dissabte per ajudar a conciliar la vida laboral amb els estudis.

Pots consultar els horaris, aquí:

https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/oferta-de-graus/horaris-i-calendaris-d-examens-1345721299899.html

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de fi de Grau
1r curs 36 24    
2n curs 24 36    
3r curs   60    
4t curs     48 12
Totals 60 120 48 12

Període lectiu

Semestral.

Règim d’estudi

Temps complet, temps parcial i possibilitat de via lenta.

Mencions

Formació General
Menció en Gestió de Riscos a la Comunitat
Menció en Seguretat Laboral
Menció en Coordinació de Seguretat Pública
Menció en Direcció de Seguretat Privada i Investigació Privada

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
 • Història de la Seguretat
 • Dret de la Seguretat
 • Estadística
 • Metodologia per a la Redacció de Projectes I i II
 • Anàlisi del Risc
 • Models de Seguretat
 • Economia de les Organitzacions
 • Seguretat i Responsabilitat Penal
 • Tecnologia de la Seguretat
 • Resolució de Conflictes i Sociologia del Risc
 • Intervenció i Autoregulació
 • Pràcticum I i II
 • Models Sectorials de Risc
 • Gestió Pública de la Seguretat
 • Direcció i Gestió de l'Empresa
 • Comunicació a les Organitzacions
 • Gestió de les Organitzacions
 • Ciberseguretat
3r curs 4t curs
 • Criminologia i Anàlisi Criminal
 • Tècniques d'Investigació 
 • Models Integrats de Gestió : Seguretat
 • Models Integrats de Gestió: Medi Ambient
 • Pràcticum III i IV
 • Models Integrats de Gestió: Qualitat i Seguretat Corporatives
 • Plans de Recuperació de Desastres i Assegurances
 • Protecció de Dades i Seguretat de la Informació
 • Gestió de Projectes i Equips Humans
 • Treball de Final de Grau

 

Assignatures optatives

Per obtenir una menció s'han de cursar els 30 crèdits vinculats a cada itinerari.

4t curs Menció en Gestió de Riscos a la Comunitat
 • Pràctiques Professionals (*)
 • Ampliació del Dret de la Seguretat
 • Seguretat Ambiental
 • Bioseguretat
 • Seguretat Alimentària
 • Regulació d'Armes i Explosius
 • Seguretat Turística
 • Seguretat i Tecnologia
 • Mobilitat i Segureta Viària
 • Prevenció de Riscos
 • Gestió de Riscos
 • Banc d'Experiències
 • Regulació i Autorregulació en la Gestió de Riscos a la Comunitat
 • Indicadors per a la Intervenció
Menció en Seguretat Laboral (a) Menció en Coordinació de Seguretat Pública
 • Normativa Sobre Riscos Laborals
 • Seguretat Laboral
 • Higiene i Salut
 • Direcció dels Serveis de Prevenció
 • Psicosociologia i Ergonomia
 • Seguretat Ciutadana
 • Organització i Competència en Seguretat Pública
 • Protecció Civil
 • Gestió de Recursos Humans a les Administracions Públiques
 • Direcció de Seguretat
Menció en Direcció de Seguretat Privada i Investigació Privada (a)  
 • Dret de la Seguretat Privada
 • Investigació Privada
 • Gestió Privada de la Seguretat
 • Sistemes de Protecció
 • Direcció de Recursos Humans en Seguretat Privada
 


(*) Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte aquesta, que és de 12.

(a) Acreditacions professionals i targetes d'identificació professional: consulta el PDF informatiu

   d  de,c