Pla d'estudis Grau en Prevenció i Seguretat Integral

Treball de fi de grau

El Pla d’Estudis del Grau de Prevenció i Seguretat Integral incorpora un Treball de Fi de Grau (TFG) de 12 crèdits ECTS amb caràcter obligatori per a obtenir el títol de Grau de Prevenció i Seguretat Integral.

Tal i com queda definit en el Pla d’Estudis, la formació teòrica i pràctica que adquireix l’estudiant conclourà amb l’elaboració i defensa, si s’escau, d’un treball de fi de grau que es realitzarà en la fase final del pla d’estudis i estarà orientat a l’avaluació de competències associades al títol.

Consulteu la Guia docent per obtenir detalls sobre les competències, resultats d’aprenentatge, metodologies i característiques específiques del TFG.